Fermierii din zonele defavorizate vor putea primi de astăzi sprijin financiar de la Agenţiea de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Beneficiarii acestor bani sunt peste 300.000 de fermieri, care deţin terenuri situate în zone montane devaforizate, zone defavorizate de condiţii naturale specifice şi zone semnifcativ defavorizate (aşa cum au fost categorisite prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală).

Cuantumul sprijinului financiar pentru un hectar este de 50 de euro, aplicat în funcţie de mărimea fermei. Finanţarea este asigurată din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi din confinanţări de la bugetul naţional. Beneficiarii acestor fonduri trebuie să continue activităţile agricole timp de cinci ani de la data efectuării primei plăţi. Potrivit regulamentelor europene, în cazul fermierilor cu suprafeţe mai mari de 50 de hectare, valoarea sprijinului financiar scade. Astfel, pentru o suprafată de 135 de hectare, un fermier va primi integral banii doar pentru 50. Pentru următoarele 50 se va aloca doar 75% din valoare, iar pentru ce depăşeşte peste o sută hectare, se va primi de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură doar 50% din valoarea ajutorului.