Pentru a permite finalizarea controalelor pe teren şi pentru a completa definiţia „utilizatorului de păşuni şi fâneţe”, s-a modificat legislaţia – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind pajiştile permanente -.

Anul de cerere 2014 s-a transformat în anul de cerere 2015 în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, fapt care va permite finalizarea controalelor pe teren în vederea efectuării plăţilor pentru beneficiarii care au depus cereri de plată. „Utilizatorului de păşuni şi fâneţe” i-a fost adăugată categoria crescătorilor de animale, persoane juridice de drept public sau de drept privat, constituite conform prevederilor Codului civil, având animale, proprii sau ale fermierilor membri, înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor.

Concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în proprietatea unităţilor administrative teritoriale se face prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii, la care pot participa crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, a căror exploataţie se află pe teritoriul României. Marea majoritate a crescătorilor de animale care deţn exploataţii mici şi foarte mici nu pot participa la licitaţie în nume propriu, motiv pentru care sunt organizaţi în forme de asociere pentru a exploata pajiştile în mod eficient şi a avea posibilitatea absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă.
Având în vedere faptul că întocmirea amenajamentelor pastorale se poate executa de către specialişti numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetaţie sau producţia vegetală, este necesar să fie modificată data de implementare a amenajamentului pastoral, ţinând seama de data începerii păşunatului, respectiv data de 01 mai 2015, până la care trebuie finalizate procedurile de achiziţii publice pentru concesiune/închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale.
Criteriile de eligibilitate în perioada martie 2014 – 09 iunie 2014, perioada de depunere a cererilor de către beneficiarii plătilor pe suprafaţă în sectorul vegetal 2014 nu mai corespund obligaţiilor statuate de actuala formă a prezenţei ordonanţe, care prevede anul 2014 ca an de referinţă. Urgenţa reglementării este dată de necesitatea finalizării controalelor pe teren şi administrative, în scopul începerii plăţilor conform Regulamentului nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 16 octombrie 2014.
Autorităţile publice pot încheia contracte cu fiecare membru al asociaţei, fără a avea posibilitatea delimitării bunului acordat, atât din cauza numărului de animale foarte mic pentru fiecare solicitant, cât şi imposibilităţii de a acorda prin licitaţie publică pajiştile tuturor membrilor colectivităţii locale. Având în vedere faptul că asociaţiile crescătorilor de animale, membri ai colectivităţii locale, utilizează pajiştile în comun, aplică acelaşi amenajament pastoral, folosesc aceleaşi utilităţi, respectă unitar bunele condiţii agricole şi de mediu, este necesar ca şi întocmirea contractelor de concesiune/închiriere să se facă cu asociaţia, ţinând cont de numărul de animale ale fiecarui fermier înscris în Registrul Naţional a Exploataţilor şi suprafata de teren care îi revine. Contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociaţia în baza unui centralizator care cuprinde acordul şi datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale/membru şi suprafaţa de pajiste cuvenită pentru fiecare membru din suprafaţa totală contractată.
În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti au obligaţia să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an sau să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015.

Lista cuprinzând cuantumul maxim al plăţilor pe suprafaţă pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată
Nr. crt. Specificare Cuantumul maxim al platilor (*) (euro/ha)
Schema de plata unica pe suprafata Schema de plata separata pentru zahar Schema de plata specifica pentru orez din zonele defavorizate, altele decat zona montana
2 4 5
Teren arabil
Cereale pentru boabe
1. grau comun 156,89 – –
2. grau dur 156,89 – –
3. triticale 156,89 – –
4. secara 156,89 – –
5. orz 156,89 – –
6. orzoaica 156,89 – –
7. ovaz 156,89 – –
8. porumb 156,89 – –
9. porumb zaharat 156,89 – –
10. sorg 156,89 – –
11. orez 156,89 – 300,00
12. mei 156,89 – –
13. hrisca 156,89 – –
14. alte cereale pentru boabe 156,89 – –
Plante proteice (leguminoase pentru boabe)
15. mazare pentru boabe 156,89 – –
16. fasole pentru boabe 156,89 – –
17. linte 156,89 – –
18. bob 156,89 – –
19. lupin 156,89 – –
20. alte leguminoase pentru boabe (naut) 156,89 – –
Plante industriale si medicinale
21. floarea-soarelui 156,89 – –
22. rapita 156,89 – –
23. soia 156,89 – –
24. in pentru ulei 156,89 – –
25. alte oleaginoase 156,89 – –
26. in pentru fibra 156,89 – –
27. canepa pentru fibra 156,89 – –
28. tutun 156,89 – –
29. fenicul 156,89 – –
30. levantica 156,89 – –
31. menta 156,89 – –
32. anason 156,89 – –
33. alte plante medicinale si aromatice 156,89 – –
34. alte plante industriale 156,89 – –
35. arahide 156,89 – –
36. mac 156,89 – –
37. ricin 156,89 – –
38. susan 156,89 – –
39. sofranel 156,89 – –
Plante tuberculifere
40. cartofi timpurii 156,89 – –
41. cartofi semitimpurii 156,89 – –
42. cartofi tarzii 156,89 – –
43. alte culturi de cartof 156,89 – –
44. cartofi pentru samanta 156,89 – –
Plante radacinoase
45. sfecla de zahar 156,89 379,17 –
46. sfecla furajera 156,89 – –
Legume proaspete, pepeni
47. legume proaspete 156,89 – –
48. pepeni verzi si galbeni 156,89 – –
49. capsun 156,89 – –
50. cicoare 156,89 – –
51. flori si plante ornamentale 156,89 – –
52. pajisti temporare (artificiale, insamantate pe teren arabil pentru mai putin de 5 ani) 156,89 – –
53. plante de nutret 156,89 – –
54. lot semincer 156,89 – –
55. alte culturi in teren arabil 156,89 – –
56. teren necultivat 156,89 – –
57. teren sub sere si solarii-cultivat 156,89 – –
58. teren sub sere si solarii-necultivat 156,89 – –
Pajiste permanenta
59. pajisti permanente comunale utilizate in comun 156,89 – –
60. pajisti permanente utilizate in comun 156,89 – –
61. pasuni permanente comunale utilizate individual 156,89 – –
62. pajisti permanente utilizate individual 156,89 – –
63. livada traditionala utilizata extensiv 156,89 – –
Cultura permanenta
Pomi fructiferi
64. meri 156,89 – –
65. peri 156,89 – –
66. pruni 156,89 – –
67. caisi si zarzari 156,89 – –
68. piersici 156,89 – –
69. ciresi si visini 156,89 – –
70. gutui 156,89 – –
71. duzi 156,89 – –
72. alti pomi fructiferi 156,89 – –
Castani, nuci, aluni si alte specii inrudite
73. castani 156,89 – –
74. nuci si aluni 156,89 – –
75. alte specii inrudite 156,89 – –
76. hamei 156,89 – –
Arbusti fructiferi
77. zmeur 156,89 – –
78. coacaz 156,89 – –
79. alti arbusti fructiferi 156,89 – –
Pepiniere
80. pepiniere viticole si plantatii portaltoi 156,89 – –
81. pepiniere pomicole 156,89 – –
82. pepiniere forestiere 156,89 – –
83. alte pepiniere 156,89 – –
Alte culturi permanente
84. teren in pregatire pentru livezi 156,89 – –
85. teren in pregatire pentru vii 156,89 – –
86. teren in pregatire pentru alte culturi permanente 156,89 – –
87. Plante energetice nonalimentare (nonagricole) 156,89 – –
Vie
88. vii pe rod cu struguri nobili pentru vin 156,89 – –
89. vii pe rod cu struguri de masa 156,89 – –
90. vii tinere neintrate pe rod 156,89 – –
91. vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin 156,89 – –
92. vii infiintate prin programul de restructurare/reconversie 156,89 – –
93. suprafata defrisata prin programul de prima defrisare 156,89 – –
(*) Daca suprafetele totale pentru care se solicita plati in cadrul schemelor de plata depasesc suprafetele nationale de referinta, cuantumul platilor se reduce proportional.

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

{loadposition publi-in-article}{jathumbnail off}