TABEL cu rezultatul obţinut la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul pe care este titular, respectiv muncitor calificat – merceolog debutant, a candidatului declarat ”admis” la etapa de selecție a dosarelor 

Nr.

Crt.

Cod unic de identificare

Funcția pentru care a candidat

Punctaj obținut

1.

211290

Muncitor calificat- merceolog II

87 de puncte

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, la secretariatul Serviciului Personal și Coordonare Structuri de Resurse Umane din cadrul Direcției Resurse Umane a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Sursa: Rezultatul obţinut la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pe postul de muncitor calificat – merceolog debutant