Tabel nominal cu rezultatele obținute la concursul pentru organizat pentru ocuparea postului de șef birou I la Punctul Comun de Contact Artand, subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziția 1 din statul de organizare al punctului.

Tipul probei: interviu pe subiecte profesionale

Nr.

crt.

Codul unic de identificare a candidatului

Nota

Observații

1.

202155

8,71

Sursa: Rezultatele obținute la concrusul pentru ocuparea postului de șef birou I la Punctul Comun de Contact Artand