#ComisiaEuropeana – În 2022, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a protejat 600 de milioane EUR din banii contribuabililor din UE, recomandând recuperarea a peste 426 de milioane EUR de restituit către bugetul UE în urma unor fraude și nereguli și protejând o sumă suplimentară de 200 de milioane EUR. De asemenea, OLAF a pus capăt unor scheme de contrabandă, contrafacere și fraudă vamală, a contribuit la punerea în aplicare a măsurilor de apărare comercială ale UE și a continuat să elaboreze politici de prevenire și combatere a mecanismelor de fraudă aflate în constantă evoluție. La fel ca în fiecare an, OLAF a investigat, de asemenea, suspiciunile de abateri comise de personalul și de membrii instituțiilor UE. În total, OLAF a finalizat peste 250 de cazuri anul trecut.

Raportul OLAF pe 2022, publicat astăzi, 6 iunie, oferă informații cu privire la principalele tendințe și operațiuni de anul trecut, de la combaterea contrafacerii și a contrabandei la protecția fondurilor UE – inclusiv Mecanismul de redresare și reziliență – și la mecanismele de prevenire a fraudei pentru a proteja asistența financiară a UE pentru Ucraina. Pentru prima dată, raportul este prezentat într-un format virtual interactiv.

Directorul general al OLAF, Ville Itälä, a subliniat: „Cunoștințele, expertiza și operațiunile acumulate de OLAF oferă rezultate tangibile – protejăm atât bugetul UE, cât și cetățenii UE. Protecția banilor contribuabililor din UE pentru infrastructură și digitalizare, confiscarea a 531 de milioane de țigări comercializate ilegal, o acțiune internațională împotriva mierii contrafăcute și recuperarea a aproape 3 miliarde EUR în favoarea bugetului UE dintr-un caz de subevaluare vamală sunt doar câteva exemple ale impactului OLAF.

Prevenirea rămâne cel mai eficace instrument de combatere a fraudei. OLAF depune eforturi pentru a se asigura că asistența financiară și investițiile UE în statele membre și în țările terțe sunt cheltuite astfel cum s-a prevăzut. Suntem ferm convinși că, pentru succesul nostru, cooperarea este esențială; în 2022, OLAF și-a intensificat colaborarea cu autoritățile naționale, cu organizațiile internaționale și cu partenerii UE. Capacitatea OLAF de a stabili legături pentru multipli actori și de a furniza un context general rămâne o calitate unică și distinctivă, care aduce o valoare adăugată luptei împotriva fraudei în Uniunea Europeană și dincolo de aceasta.”

Performanța investigativă a OLAF în 2022:

OLAF a finalizat 256 de investigații, formulând 275 de recomandări adresate autorităților relevante ale statelor membre și ale UE.OLAF a recomandat recuperarea a 426,8 milioane EUR în favoarea bugetului UE și a prevenit cheltuieli nejustificate în valoare de 197,9 milioane EUR.OLAF a deschis 192 de investigații noi, în urma a 1 017 analize preliminare efectuate de experții săi.OLAF a semnalat Parchetului European (EPPO) 71 de cazuri de infracțiuni penale potențiale, dintre care 16 în numele Comisiei Europene.Protejarea fondurilor UE

La fel ca în anii precedenți, investigațiile OLAF privind cheltuirea fondurilor UE au implicat acuzații de coluziune, manipularea procedurilor de achiziții publice, conflicte de interese și facturi exagerate. Unele creșteri ale numărului de fraude comise pe cale digitală au confirmat, de asemenea, un tipar observat de OLAF în ultimii ani. În 2022, OLAF a înființat un grup de experți ad-hoc axat pe instrumentele informatice antifraudă pentru Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) al UE și a început să investigheze cazurile de posibilă utilizare abuzivă a finanțării MRR.

Combaterea falsificatorilor și a contrabandiștilor

Combaterea contrafacerii și a contrabandei continuă să fie o parte centrală a operațiunilor OLAF. În 2022, OLAF a coorganizat sau a oferit sprijin mai multor operațiuni vamale comune și altor acțiuni operaționale. Aceste acțiuni au contribuit la asigurarea confiscării a milioane de articole contrafăcute și periculoase înainte de a putea fi utilizate. Printre exemple se numără: medicamente contrafăcute, jucării contrafăcute și potențial periculoase, 531 de milioane de țigări comercializate ilegal și 14,7 milioane de litri de vin, bere și băuturi spirtoase ilicite.

Sprijinirea Ucrainei și asigurarea aplicării sancțiunilor împotriva Rusiei

Anul 2022 a fost marcat de invadarea Ucrainei de către Rusia. OLAF cooperează de mult timp cu autoritățile ucrainene atât în ceea ce privește partea de cheltuieli a bugetului UE (protecția fondurilor UE), cât și în ceea ce privește veniturile (cooperarea vamală). De la începutul războiului, OLAF a oferit asistență agențiilor antifraudă din Ucraina, pentru a contribui la consolidarea și îmbunătățirea structurilor țării de combatere a fraudei și a corupției și pentru a proteja finanțarea actuală și viitoare din partea UE. OLAF a jucat, de asemenea, un rol important în combaterea eludării sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei și Belarusului în urma invadării Ucrainei, astfel cum se explică în raportul OLAF pe 2022.

Combaterea abaterilor

Chiar și un singur caz de comportament neregulamentar sau fraudulos al personalului UE sau al membrilor instituțiilor UE ar fi prea mult. Cetățenii UE se așteaptă pe bună dreptate la cele mai înalte standarde de conduită din partea instituțiilor europene, a membrilor și a personalului lor. OLAF a finalizat anul trecut 38 de investigații privind comportamente frauduloase sau neregulamentare ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE. Aceste cazuri garantează că banii contribuabililor din UE sunt cheltuiți în mod corespunzător și, prin asigurarea celor mai înalte standarde de conduită, contribuie la apărarea reputației UE în ansamblu.

Raportul OLAF pe 2022 este disponibil pe site-ul OLAF, în versiunea sa interactivă completă și în versiunea sa scurtă.

Misiunea, mandatul și competențele OLAF:
OLAF are misiunea de a identifica, de a investiga și de a pune capăt actelor și faptelor de fraudă care implică fonduri ale UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:
•    efectuarea de investigații independente privind actele și faptele de fraudă și de corupție care implică fonduri ale UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor din UE ajung la proiecte care pot să creeze locuri de muncă și să genereze creștere economică în Europa;
•    contribuirea la întărirea încrederii cetățenilor în instituțiile UE, prin investigarea cazurilor de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE;
•    elaborarea unei politici solide a UE de combatere a fraudei.

În cadrul funcției sale de investigare independentă, OLAF poate cerceta chestiuni legate de acte și fapte de fraudă, de corupție și de alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:
•    toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt: fondurile structurale, politica agricolă și
fondurile de dezvoltare rurală, cheltuielile directe și ajutorul extern;
•    anumite tipuri de venituri ale UE, în principal taxele vamale;
•    suspiciunile de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE.

După finalizarea investigației OLAF, autoritățile UE și naționale competente sunt cele care examinează cazurile și decid cu privire la acțiunile ce trebuie întreprinse ca urmare a recomandărilor OLAF. Toate persoanele vizate sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața unei instanțe competente naționale sau a UE.

Pentru informații suplimentare:

Kirill GELMI
Purtător de cuvânt
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-88146  
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
https://anti-fraud.ec.europa.eu
Twitter: @EUAntiFraud

Theresa ZAHRA
Purtătoare de cuvânt adjunctă
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Telefon: +32 (0)2 29-57270   
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
https://anti-fraud.ec.europa.eu
Twitter: @EUAntiFraud

Sursa: Raportul anual: investigațiile OLAF scot la iveală fraude și nereguli în valoare de peste 600 de milioane EUR