Institutul Regional de Securitate și Sănătate în Muncă tocmai a publicat o nouă publicație care poate fi consultată prin intermediul site-ului său. Aceasta este scutirea de audit. Sesizarea autorității de muncă a concurenței unor condiții care nu fac necesară recurgerea la auditul sistemului de prevenire a riscurilor profesionale.

) Cu această publicație IRSST își propune să ofere informații și să arate criteriile privind sesizarea autorității de muncă a concurenței condițiilor care nu Este necesar să se recurgă la auditul sistemului de prevenire a riscurilor profesionale, precum și să se promoveze desfășurarea activității preventive prin resurse proprii.

Acest ghid este un instrument util pentru toate acele companii care au nevoie să proceseze această notificare. Publicația încearcă să dea un răspuns la întrebările care sunt prezentate companiilor atunci când gestionează prevenirea într-o companie, punând accent pe scutire. Astfel, explică conceptul, identifică cei responsabili cu notificarea unei scutiri, precum și organismele cărora aceasta trebuie adresată sau cum trebuie făcută.

Ghidul consacră și o secțiune. la documentația necesară procesării acesteia și la documentația recomandată, pe lângă explicarea principalelor erori care se comit la prelucrarea acestei notificări.

Exceptarea de audit este procesul prin care firme, care sunt de acord cu condițiile articolului 29.3 din . Decret regal 39/1997, din ianuarie 17, care aprobă Regulamentul Serviciilor de Prevenire, respectă cerința de audit stabilită prin regulament în fața Autorității Muncii.

Sursa: Comunitatea Madrid – Publicăm un ghid pentru notificarea scutire de audit