Undă verde pentru procesul de reformă pentru persoanele vârstnice neautosuficiente: la propunerea premierului Draghi, a ministrului Muncii și Politicilor Sociale Orlando și a ministrului Health Hope, în cadrul ultimului Consiliu de Miniștri a fost aprobată legea delegată care introduce măsuri și proceduri simplificate în favoarea vârstnicilor cu atenție deosebită la nevoile și condițiile celor neautosuficienti.

Este o prevedere cu impact social semnificativ care implementează una dintre reformele avute în vedere de PNRR privind asistența persoanelor vârstnice neautosuficiente.

Sursa: PNRR: undă verde pentru procesul de reformă pentru persoanele în vârstă neautosuficiente