Președintele Ance Piacenza a oficializat, astăzi, în prezența prefectului Daniela Lupo, aderarea la memorandumul de înțelegere pentru legalitatea și prevenirea tentativelor de infiltrare penală în sectorul construcțiilor.

Documentul promovează adoptarea unor reguli care vizează reglementarea alegerii responsabile a furnizorilor și subcontractanților care își desfășoară activitatea în sectoarele cele mai expuse riscului de infiltrare a mafiei prin verificarea preventivă a înregistrării acelorași operatori economici în așa-numita „lista albă” o în registrul antimafia al executorilor, sau prin consultarea bazei de date naționale unice de documentație antimafia (Bdna).

Operatorii Ance, de fapt, vor avea acces direct la baza de date ministerială pentru a achiziționa, în numele companiilor membre, documentația anti-mafia, controlând riscul de infiltrare a mafiei în amonte, o noutate importantă. că va permite, de asemenea, persoanelor private să facă uz de companii verificate anterior.

# O placere sa te cunosc. Evaluați acest site Piazza del Viminale, 1 – Roma

Centrală telefonică (+ 39) .4651

Sursa: Piacenza, a oficializat adeziunea de Ance la protocolul împotriva infiltrațiilor în sectorul construcțiilor