Ministerul Finanțelor utilizează, în premieră, operațiuni de administrare a pasivelor pe piața internă a titlurilor de stat

În data de 07.12.2022, Ministerul Finanțelor, cu sprijinul BNR în calitate de administrator de piață, a derulat cu succes prima operațiune de administrare a pasivelor, constând în preschimbarea de titluri de stat aflate în circulatie, deținute de mediile investiționale, care urmează să fie scadente în viitorul apropiat, cu titluri nou emise, prin redeschiderea unei emisiuni existente.

Operațiunea s-a bucurat de un interes foarte mare, cererea totală ridicându-se la peste 1 miliard de lei pentru titlurile nou emise scadente în anul 2031. Suma adjudecată a fost de 225 mil. de lei, cu 25 de mil. de lei peste ținta propusă inițial, în condițiile unui randament mediu foarte competitiv, la nivelul de 7.47%.

Operațiunea a constat în preschimbarea prin licitație competitivă a două emisiuni de titluri de stat scadente în prima jumătate a anului viitor (aprilie și iunie) simultan cu înlocuirea acestora prin redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat existente cu scadență în luna septembrie, anul 2031.

Obiectivul avut în vedere de Ministerul Finanțelor prin utilizarea acestor operațiuni este reducerea riscului de refinanțare prin diminuarea necesarului de refinanțare pe termen scurt (aferent emisiunilor de titluri de stat în volume mari scadente în anul 2023) si, respectiv, extinderea duratei portofoliului de datorie guvernamentală pe piața internă.

Succesul acestei prime operațiuni de management al pasivelor realizate pe piața internă, relevă faptul că aceste instrumente care fac parte din eforturile de modernizare și eficientizare a procesului de administrare a portofoliului de datorie publică de către Ministerul Finanțelor vin în întâmpinarea necesităților investiționale și de gestionarea portofoliilor de active financiareale pieței. Astfel de operațiuni reprezintă în același timp o continuare a operațiunilor similare realizate deja pe piața externă și reflectă un management activ al pasivelor guvernamentale de către Ministerul Finanțelor în scopul atingerii obiectivelor aferente strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale pe termen mediu.

Ministerul Finanțelor va avea în vedere în continuare astfel de operațiuni în anul 2023, urmare a dialogului și consultării permanente cu mediile investiționale.

Citește mai multe
Ministerul Finanțelor utilizează, în premieră, operațiuni de administrare a pasivelor pe piața internă a titlurilor de stat