Denumire contract finanțare

Număr și dată contract finanțare

Durată implementare contract finanțare

Valoare contract finanțare [euro]

Valoare contract finanțare [lei]

Număr și dată semnare contract

Valoare contract

Durată implementare contract/ act adițional

Euro

 fără TVA

Lei

fără TVA

ROFSIB2016OS3A10P05 – „Mentenanța preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală pentru nava maritimă de supraveghere proiect OPV 6610”

14/FSIB/

29.07.20169

77 de luni de la 29.07.2016

1.000.000,00

4.525.300,00

Contract subsecvent de servicii nr 5/70 din 15.03.2022

100.429,58

454.474,00

60 de zile pentru serviciile de mentenanță preventivă, respectiv 90 de zile pentru serviciile de mentenanță corectivă

Prin contractul subsecvent de servicii nr.5/70 din 15.03.2022 se vor presta servicii de mentenanță preventivă și corectivă a sistemului de propulsie și energetic din dotarea navei maritime de supraveghere OPV.

Sursa: Mentenanță preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală pentru nava maritima de supraveghere proiect OPV 6610