DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR ȘI DATA CONTRACT DE FINANȚARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE VALOARE CONTRACT FINANȚARE EURO

CONTRACTUL VALOARE FINANȚARE LEI

NR/DATE

CONTRACTUL DE SEMNARE

PRESTATOR VALOARE CONTRACT PRESTATOR CONTRACTUL DE IMPLEMENTARE DURATĂ

EURO LEI Mentenanța evolutivă a sistemului SCOMAR 1/ FSIB/

18.12.500

85 luni de la 19.09.2015 6.188.206,85

18.517.100,02

Contract subsecvent de servicii nr.19/31 din 07..500

31.206,02 152.206,02

4 luni de la data semnării

Obiectul c ontractului subsecvent este reprezentat de prestarea serviciilor de mentenanță preventivă pentru senzorul radar de tip ACSR ELM 2226C din cadrul Sistemului Complex de Observare , Supraveghere și Control al traficului la Marea Neagră (SCOMAR) din dotarea Poliției de Frontieră Române.

Sursa: 2226Mentenanța evolutivă a sistemului SCOMAR