DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR  ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE

VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO

VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI

NR/DATA

SEMNARE CONTRACT

PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT

ROFSIB2016OS3A10P03 – Achiziţie / modernizare / mentenanţă echipamente și sisteme folosite pentru detecție, identificare și alertare – Servicii de mentenanță corectivă autospeciale de supraveghere

8/FSIB/

28.04.2016

79 de luni de la 28.04.2016

1.469.415,97

6.556.974,90

Contract subsecvent de servicii nr. 2 la Acordul cadru nr. 211 din 16.07.2021 nr. 56 data 03.03.2022

6.363,53

28.396,00

90 de zile de la data semnării contractului

Sursa: Mentenanţă corectivă autospeciale de supraveghere