Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a prezidat miercuri, 9 noiembrie 2022, în format VTC, ședința extraordinară a Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară, organism care funcționează în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

ParticipanÈ›ii la reuniune au analizat È™i avizat proiectul actualizat al ,,Planului anual de cooperare internaÈ›ională pentru dezvoltare È™i asistență umanitară aferent anului 2022â€, demers necesar, în principal, ca urmare a consecinÈ›elor agresiunii militare a FederaÈ›iei Ruse împotriva Ucrainei. Din această perspectivă, membrii Comitetului consultativ au examinat posibilitățile prin care România poate contribui la susÈ›inerea populaÈ›iei ucrainene pe durata sezonului rece 2022-2023 È™i, implicit, la atenuarea presiunii asupra capacității Guvernului ucrainean de răspuns la criza umanitară. ÃŽn egală măsură, membrii Comitetului consultativ au analizat posibilitatea suplimentării asistenÈ›ei acordate Republicii Moldova, confruntată cu cea mai profundă criză energetică din istoria sa, consecință directă a războiului din Ucraina.

Agenda reuniunii a inclus și o prezentare a evaluării intermediare a Programului multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară în perioada 2020-2023. Secretarul de stat Daniela Gîtman a evidențiat că România, la fel ca și celelalte state și organizații care derulează activități de cooperare internațională pentru dezvoltare la nivel mondial, se află în fața imperativului de a-și reorienta domeniile și programele prioritare de sprijin pentru a-și adapta activitățile în domeniu la contextul internațional actual.

Astfel, a precizat că evaluarea intermediară a Programului multianual strategic în perioada 2020-2023 a relevat existența unor factori determinați care vor trebui luați în considerare în procesul de elaborare a viitorului document programatic, aferent perioadei 2024-2027, cei mai importanți fiind războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Din această ultimă perspectivă, a subliniat că viitorul Program multianual strategic în perioada 2024-2027 trebuie să profileze România în continuare ca partener like-minded al OCDE și, totodată, ca stat angajat activ în procesul de integrare în structurile Organizației și de implicare în activitatea acestora.

 

Informații suplimentare

Comitetul consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară, înființat pe baza Hotărârii Guvernului nr. 678/2017, funcționează în coordonarea M.A.E. și are scopul de a asigura unitatea planificării strategice și stabilirea consensuală a priorităților geografice și tematice în politica de cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară a României. Din comitet fac parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare.

Sursa: Prezidarea de către secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a ședinței extraordinare a Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară