Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a participat joi, 22 septembrie 2022, la deschiderea oficială a celei de-a 63-a sesiuni a Comitetului consilierilor juridici pe probleme de drept internațional public (CAHDI), alături de președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului României, Titus Corlățean, și președintele în exercițiu al acestui organism, Alina Orosan, director general pentru afaceri juridice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

În discursul susținut cu acest prilej la Palatul Parlamentului, secretarul de stat Daniela Gîtman a reiterat importanța pe care România o acordă dreptului internațional, piatra de temelie a politicii sale externe, și promovării statului de drept la nivel mondial.

Oficialul român a evidențiat importanța vitală a susținerii principiilor dreptului internațional – între care egalitatea suverană, integritatea teritorială și independența politică a tuturor statelor, precum și interzicerea recurgerii la forță sau la amenințarea cu forța – care trebuie să constituie fundamentul pe care se întemeiază răspunsul comunității internaționale la războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Totodată, a relevat importanța activității CAHDI în eforturile complexe de identificare a celor mai bune soluții pentru reprimarea actelor de agresiune și a altor încălcări ale păcii și pentru tragerea la răspundere a celor vinovați de acestea.

În acest sens, a evidențiat acțiunile de reconfirmare a angajamentului ferm al României pentru combaterea impunității pentru cele mai grave infracțiuni și pentru consolidarea respectului pentru valorile democratice și o ordine internațională bazată pe reguli.

De asemenea, secretarul de stat Gîtman a amintit că România s-a alăturat demersului comun al unor state părți la Statutul de la Roma de sesizare a Procurorului Curții Penale Internaționale cu privire la anchetarea infracțiunilor de genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise pe teritoriul Ucrainei, inclusiv în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. În context, a făcut trimitere la depunerea recentă de către țara noastră, la Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), a cererii de intervenție în favoarea Ucrainei, în cauza introdusă de acest stat împotriva Federației Ruse la CEDO, care are ca obiect încălcările grave ale drepturilor omului, comise în masă de către Federația Rusă în cadrul agresiunii militare desfășurate pe teritoriul Ucrainei începând cu 24 februarie 2022.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a identificat, totodată, CAHDI ca fiind forul adecvat pentru clarificarea în cel mai înalt grad posibil a tuturor aspectelor juridice în măsură să sprijine palierul politic al Consiliului Europei pentru luarea unor decizii deplin informate.

 

Elemente de context:

Cea de-a 63-a sesiune a Comitetului consilierilor juridici pe probleme de drept internațional public (CAHDI) al Consiliului Europei are loc în perioada 22-23 septembrie 2022, la Palatul Parlamentului din București.

Comitetul consilierilor juridici pe probleme de drept internațional public (CAHDI) al Consiliului Europei este un organism interguvernamental compus din reprezentanți ai statelor membre ale Consiliului Europei, alături de delegați din state terțe și organizații internaționale cu statut de observator. Comitetul se întrunește de două ori pe an, de regulă, la Strasbourg, și examinează chestiuni de actualitate privind dreptul internațional public, adoptă opinii sau organizează schimburi de vederi la solicitarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și îndeplinește rolul de Observator european al rezervelor la tratatele internaționale.

România, prin directorul general pentru afaceri juridice din Ministerul Afacerilor Externe, a deținut vice-președinția acestui Comitet în anul 2020 și deține președinția pentru perioada ianuarie 2021- decembrie 2022.

 

Sursa: Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman la cea de-a 63-a sesiune a Comitetului consilierilor juridici pe probleme de drept internațional public (CAHDI)