Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a participat marți, 15 februarie 2022, prin videoconferință, la reuniunea ministerială a Inițiativei privind Cornul Africii, la invitația comisarului european pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen. Evenimentul, desfășurat în contextul Summit-ului Uniunea Europeană – Uniunea Africană, a fost organizat în strânsă colaborare cu Kenya, țară care asigură președinția în exercițiu a Inițiativei, cu Banca Africană de Dezvoltare și Grupul Băncii Mondiale.

Reuniunea ministerială, înscrisă în calendarul periodic al Inițiativei privind Cornul Africii, a constituit o premieră din perspectiva participării pentru prima dată a statelor membre ale Uniunii Europene. În acest context, secretarul de stat Daniela Gîtman a evidențiat faptul că reuniunea favorizează o mai bună înțelegere a așteptărilor statelor din regiune, de natură să consolideze coerența acțiunilor de tipul ”Echipa Europa” (Team Europe) și să amplifice implicarea activă a Uniunii Europene în Cornul Africii.

Oficialul MAE a reliefat, de asemenea, faptul că cei patru piloni pe care se fundamentează Inițiativa oferă cadrul adecvat pentru canalizarea măsurilor și finanțării în vederea aducerii unei contribuții concrete la dezvoltarea economică și socială a membrilor, împreună cu abordarea în comun a provocărilor generate de schimbările climatice. În egală măsură, a arătat că regiunea Africii și, implicit, statele din Africa subsahariană reprezintă priorități geografice ale politicii naționale de cooperare internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară, în conformitate cu Programul multianual strategic de cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară 2020-2023, adoptat de Guvernul României în anul 2020. În acest sens, a menționat că asistența oficială pentru dezvoltare acordată de România țărilor din Africa subsahariană a crescut în anul 2020 cu 30% în comparație cu 2019, accentul fiind pus pe domeniul educației.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a subliniat și faptul că România va acorda o atenție prioritară consolidării rezilienței țărilor din Cornul Africii prin dezvoltarea aptitudinilor în rândul tinerilor, mai ales în contextul în care domeniul „dezvoltarea capitalului uman” constituie un obiectiv major al Inițiativei. Cu acest prilej, a anunțat decizia de creștere a numărului de burse universitare acordate de către MAE statelor africane pentru perioada 2022-2025.

 

Informaţii suplimentare

Inițiativa privind Cornul Africii a fost creată în anul 2019 pentru a promova integrarea economică regională ca modalitate de a promova pacea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă în regiune. Din perspectiva cooperării pentru dezvoltare, Inițiativa se axează pe patru axe prioritare: îmbunătățirea conectivității infrastructurii regionale, promovarea integrării economice și comerțului, consolidarea rezilienței și dezvoltarea capitalului uman (în scopul accederii la noi locuri de muncă).

De asemenea, Inițiativa are și o componentă deschisă miniștrilor de finanțe din regiune.

Inițiativa privind Cornul Africii reunește Djibouti, Etiopia, Eritreea, Kenya, Somalia și, din anul 2021, Sudan, alături de parteneri internaționali precum Banca Africană de Dezvoltare, Banca Mondială și Uniunea Europeană.

 

Sursa: Participarea secretarului de stat Daniela Gîtman la reuniunea ministerială a Inițiativei privind Cornul Africii