Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a participat marți, 12 aprilie, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale. Cu acest prilej, miniștrii și secretarii de stat pentru afaceri europene ai statelor membre UE au avut un schimb de opinii în cadrul dialogului anual privind statul de drept, precum și pe tema Conferinței privind viitorul Europei, în perspectiva finalizării lucrărilor acesteia la data de 9 mai 2022. Totodată, în marja Consiliului Afaceri Generale, Comisia Europeană a organizat cea de-a doua reuniune ministerială a Rețelei europene de prognoză strategică (EU-wide Foresight Network), având ca temă complementaritatea între tranziția ecologică și cea digitală, inclusiv în lumina evoluțiilor actuale în materie de securitate, generate de agresiunea rusă în Ucraina.

În contextul schimbului de opinii derulat în cadrul dialogului anual privind statul de drept, secretarul de stat Daniela Gîtman a salutat cea de-a patra rundă de discuții pe marginea unui nou set de rapoarte specifice de țară și a apreciat că acest dialog reprezintă un instrument util pentru asigurarea schimbului de experiență și bune practici între statele membre. De asemenea, a subliniat importanța acestui exercițiu, pe baza unor criterii și proceduri unitare, aplicabile tuturor statelor membre și cu evitarea oricăror duplicări cu alte mecanisme și instrumente.

Referitor la Conferința privind viitorul Europei, oficialul român pus accent pe importanța comunicării publice cu privire la rezultatele Conferinței și a evidenţiat importanța mesajului pe care Consiliul îl transmite în acest proces. De asemenea, a insistat pentru o abordare pragmatică a recomandărilor finale, cu scopul îmbunătățirii modului de funcționare și acțiune al UE, prin utilizarea la maximum a cadrului instituțional și legal actual, definit de Tratatele UE. Totodată, secretarul de stat român a subliniat importanța unei evaluări ulterioare a recomandărilor formulate prin raportare la deciziile formulate deja la nivel UE sau inițiativele în curs de negociere, în vederea asigurării unei transpuneri în practică, de o manieră eficientă și realistă, a propunerilor formulate în acest proces.

În ceea ce privește cea de-a doua reuniune ministerială a Rețelei europene de prognoză strategică (EU-wide Foresight Network), oficialul român a pledat pentru ajustarea procesului de reflecție privind cele două tranziții vitale pentru viitorul Europei, cea verde și cea digitală, în contextul geopolitic actual, marcat de agresiunea rusă în Ucraina, subliniind, în acest context, importanța reducerii dependențelor energetice de Rusia și a combaterii dezinformării. Totodată, a subliniat importanța care trebuie acordată acțiunilor care pot conduce la consolidarea reciprocă a tranzițiilor verde și digitală, referindu-se îndeosebi la rolul tehnologiilor emergente în asigurarea unei tranziții verzi eficace. A subliniat, de asemenea, necesitatea unei finanțări adecvate a celor două procese de tranziție, evidențiind în același timp că acestea trebuie să fie echitabile și accesibile tuturor cetățenilor europeni. În acest sens, a evocat impactul pe care tranziția ecologică și digitală îl vor avea asupra educației și formării în general, dar și asupra pieței muncii, referindu-se și la acțiuni concrete care să asigure caracterul incluziv al celor două procese de tranziție. 

 

Sursa: Participarea secretarului de stat Daniela Gîtman la reuniunea Consiliului Afaceri Generale