Secretarul de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice Cornel Feruță a participat marți, 1 martie 2022, la segmentul de nivel înalt al Conferinței pentru Dezarmare, organizată la Geneva.

În intervenția sa, secretarul de stat a exprimat îngrijorarea crescută a României față de degradarea accelerată a mediului internațional de securitate. A precizat că România condamnă ferm agresiunea militară nejustificată și neprovocată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a propriilor angajamente ale Rusiei în plan internațional, inclusiv a Memorandumului de la Budapesta din 1994.

Demnitarul român a subliniat că declarațiile ce includ amenințări nucleare explicite alimentează tensiuni inutile și escaladare nucleară. De asemenea, secretarul de stat Cornel Feruță a evidențiat responsabilitatea statelor de a depune toate eforturile pentru prevenirea chiar și numai a unei minime perspective de confruntare nucleară. Responsabilitatea statelor este esențială, și chiar dacă este împărtășită, cea a unui stat posesor de arme nucleare este și mai mare. Abținerea de la orice fel de amenințare, indiferent de motiv, este crucială. 

Totodată, secretarul de stat Cornel Feruță a reiterat sprijinul ferm al României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, în granițele sale recunoscute internațional.

 

Informații suplimentare:

Conferința pentru Dezarmare de la Geneva a fost înființată în 1979 și constituie forul consacrat la nivel global pentru dialog și negocieri multilaterale în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă și al dezarmării. Sub auspiciile acesteia și ale structurilor premergătoare s-au negociat principalele documente juridice multilaterale în domeniu: Tratatul de neproliferare nucleară (NPT), Convenția privind interzicerea dezvoltării, producției și stocării armelor bacteriologice și cu toxine și distrugerea acestora (BWC), Convenția privind interzicerea dezvoltării, producției, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (CWC), Tratatul pentru interzicerea totală a testelor nucleare (CTBT).

Principalele teme aflate pe agenda Conferinței sunt: încetarea cursei înarmărilor nucleare şi dezarmarea nucleară; prevenirea războiului nuclear, inclusiv toate chestiunile conexe; prevenirea cursei înarmărilor în spațiul extra-atmosferic; acorduri internaționale eficiente pentru asigurarea statelor neposesoare de arme nucleare împotriva utilizării şi a amenințării cu utilizarea armelor nucleare (garanțiile negative de securitate); noile tipuri de arme de distrugere în masă şi noile sisteme aferente, inclusiv arme radiologice; transparența în domeniul controlului armamentelor.

Prin Memorandumul de la Budapesta din 1994, Federația Rusă a acordat garanții de securitate împotriva amenințării sau utilizării forței împotriva teritoriului Ucrainei sau a independenței politice a acesteia, în schimbul atât a renunțării de către Kiev la arsenalul nuclear, cât și a aderării acesteia la Tratatul de Neproliferare Nucleară.

 

Sursa: Participarea secretarului de stat Cornel Feruță la segmentul de nivel înalt al Conferinței pentru Dezarmare