Secretarul de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice Cornel Feruță a reprezentat România, la 13 iunie 2022, la Dialogul la Nivel Înalt privind Indo-Pacificul, organizat la Praga, sub egida viitoarei Președinții cehe a Consiliului UE. Evenimentul a fost dedicat operaționalizării Strategiei UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică, lansată în septembrie 2021 și dezbătută pentru prima oară între miniștrii de externe din cele două zone geografice în cadrul Forumului ministerial privind Indo-Pacificul, organizat la Paris, la 22 februarie 2022.

Reuniunea la nivel înalt de la Praga a avut ca obiectiv principal instituirea unui mecanism regulat, cu frecvență anuală, de dezbateri aplicate, la nivel de lucru, privind proiectele concrete derulate sub egida Strategiei. Spre deosebire de abordarea inițială, Dialogul la Nivel Înalt de la Praga s-a axat pe o participare inclusivă, cu reprezentanți atât ai sectorului guvernamental, la nivel de vice-ministru/secretar de stat în ministerele afacerilor externe, cât și ai mediului academic, financiar, de afaceri (companii, start-up-uri) și societății civile (organizații neguvernamentale). La reuniune au participat peste 60 de demnitari din cele două zone geografice, state membre UE, SUA, Marea Britanie, state din Asia-Pacific (state membre ASEAN-Asociația Statelor din Asia de Sud-Est, Japonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă), precum și reprezentanți de nivel înalt ai Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), instituții bancare – Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), organizații precum NATO, IORA (Indian Ocean Rim Association), PIF (Pacific Islands Forum) și alții. 

Programul celor două zile ale evenimentului se axează pe două teme principale: dialogul politic și de securitate și, respectiv, aspectele comerciale,  de conectivitate și antreprenoriat, dezbătute în cadrul meselor rotunde dedicate unor aspecte specifice. Dialogul vizează selectarea unui set de inițiative concrete care să fie promovate prioritar în prima etapă a punerii în practică a Strategiei, precum și modalități concrete de implementare a acestora, în consultare cu toți actorii implicați în operaționalizarea proiectelor.

Secretarul de stat Cornel Feruță a participat ca vorbitor în cadrul mesei rotunde dedicate sinergiilor dintre strategiile pe tema regiunii indo-pacifice ale principalilor actori globali și regionali. În intervenția sa, oficialul român a reliefat poziția României privind Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică și contribuția pe care țara noastră o are în vedere în cadrul acesteia, subliniind angajamentul României pentru o implicare activă, orientată către rezultate, cu precădere în domeniile în care țara noastră deține avantaje competitive, în special securitatea cibernetică, combaterea dezinformării, promovarea dimensiunii normative a UE în raport cu dreptul internațional (în special dreptul mării) și cu stabilirea de noi standarde în domenii emergente.

A evidențiat relația de interdependență dintre UE și Indo-Pacific în ceea ce privește prosperitatea și perspectivele de creștere, apreciind că, în actualul context de securitate, marcat de tensiuni tot mai acute în ambele regiuni, apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli prin acțiuni solidare între cele două regiuni este fundamentală pentru un mediu stabil și predictibil, favorabil păcii și prosperității. A argumentat că invadarea Ucrainei de către Rusia are un impact major asupra stabilității și prosperității globale și a pledat pentru crearea unui front comun între statele din Europa și din Indo-Pacific pentru susținerea rezilienței ordinii internaționale bazate pe respectarea Cartei ONU și a dreptului internațional, precum și pentru reziliența economiilor afectate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei.

Secretarul de stat Cornel Feruță a punctat relevanța Strategiei UE pentru cooperare în regiunea Indo-Pacifică pentru promovarea unui mediu deschis, liber, sigur și bazat pe reguli – acesta fiind un obiectiv împărtășit de toți actorii care au elaborat strategii dedicate regiunii indo-pacifice: UE, SUA, Japonia, Australia, ASEAN etc. A subliniat importanța menținerii unității și coordonării eforturilor comune în perspectiva acestui obiectiv și a evidențiat că o astfel de abordare sinergică asigură eficiență în implementarea proiectelor.

În cadrul procesului de operaționalizare a Strategiei UE, România acordă o importanță deosebită unei abordări credibile și eficiente, calibrate la așteptările partenerilor din regiune. De asemenea, România sprijină coordonarea cu actorii care împărtășesc valori comune, în baza complementarității dintre Strategia UE privind cooperare în Indo-Pacific și strategiile respective ale acestora, de exemplu, Free and Open Indo-Pacific, promovată de SUA și de Japonia, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific etc.

Evenimentul a oferit ocazia unor întrevederi bilaterale ale înaltului demnitar român cu omologi din Noua Zeelandă, Cambodgia, Thailanda, precum și cu ministrul de externe din Timorul de Est. În cadrul acestora, secretarul de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice a subliniat importanța în creștere a zonei indo-pacifice pe agenda de politică externă a României și angajamentul Guvernului României pentru consolidarea relațiilor tradițional bune ale țării noastre cu aceste state. În context, a prezentat angajamentul României pentru intensificarea cooperării cu statele participante la reuniunea de la Praga, atât în baza Strategiei UE privind cooperarea în regiunea indo-pacifică, cât și în plan bilateral, cu accent pe valorificarea orientată către rezultate concrete a potențialului sectorial al relațiilor respective, în funcție de obiectivele împărtășite de ambele părți. A încurajat fixarea unor obiective pe termen scurt și mediu de revitalizare a dialogului bilateral la nivel înalt, complementar cu intensificarea contactelor bilaterale la nivel de lucru, în toate domeniile de interes prioritar reciproc.

 

Informații suplimentare:

Lansată la 16 septembrie 2021, Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică se află în etapa implementării. La 22 februarie 2022, la Paris, a fost organizată prima dezbatere la nivel guvernamental (miniștri de externe) din cele două regiuni, pe tema Strategiei. Dialogul la Nivel Înalt pentru Indo-Pacific de la Praga este un eveniment de follow-up și are ca obiectiv principal operaționalizarea Strategiei de o manieră concretă, eficientă și cu impact regional semnificativ.

Obiectivul  Strategiei este consolidarea profilului UE de actor global relevant, în baza asumării unui rol mai activ în Indo-Pacific, premisă esențială în vederea atingerii acestui deziderat, în contextul importanței geostrategice și geo-economice tot mai accentuate pe care o capătă regiunea indo-pacifică în plan global.

Articularea angajamentului UE în Indo-Pacific a cunoscut două etape: 1. Stabilirea principiilor și obiectivelor generale, reflectate în Concluziile Consiliului privind cooperarea în regiunea indo-pacifică (16 aprilie 2021) și 2. Stabilirea domeniilor principale de acțiune, detaliate în Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică (16 septembrie 2021). Etapa punerii în practică a Strategiei are la bază pachetul format din cele două documente, respectiv Concluziile Consiliului și Strategia.

Este avută în vedere o abordare inclusivă și integrată, pe de o parte deschisă cooperării cu statele din regiune și pe de altă parte menită să capitalizeze toate inițiativele relevante ale UE și ale SM UE preexistente în zonă, în conexiune cu alte strategii ale UE (ex. Global Gateway, Green Deal etc.), prin utilizarea tuturor instrumentelor financiare disponibile la nivelul UE.

Strategia are 7 domenii prioritare: prosperitate sustenabilă și inclusivă, tranziție verde, guvernanța oceanelor, guvernanța și parteneriatele digitale, conectivitatea, securitatea și apărarea, securitatea umană. În cadrul fiecărui domeniu, Strategia identifică un set de numeroase sub-domenii de acțiune.

 

 

 

Sursa: Participarea secretarului de stat Cornel Feruță la Dialogul la Nivel Înalt privind Indo-Pacificul