Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa joi, 9 iunie 2022, la reuniunea anuală la nivel ministerial a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care se va desfășura la Paris. Aceasta este prima reuniune la nivel ministerial a OCDE la care România participă în calitate de stat candidat la aderarea la Organizație, după decizia de acordare a statutului de candidat luată de Consiliul OCDE, la data de 25 ianuarie 2022.

Organizate sub titlul „The Future We Want: Better Policies for the Next Generation and a Sustainable Transition” („Viitorul pe care ni-l dorim: Politici mai bune pentru generațiile viitoare și o tranziție sustenabilă”), lucrările Conferinței Ministeriale (MCM) a OCDE din acest an vor reuni delegații ale statelor membre ale Organizației, ale țărilor partenere-cheie și candidate la aderare, precum și ale unor organizații și instituții internaționale.

Alături de un set de recomandări, decizii și rapoarte referitoare la subiecte de actualitate în activitatea curentă a organizației, Consiliul ministerial al OCDE are în vedere și aprobarea oficială a Foilor de Parcurs pentru Aderare (Accession Roadmaps) elaborate de Secretariatul OCDE pentru a ghida procesul de aderare a României și a celorlalte țări candidate (Brazilia, Bulgaria, Croația și Peru).

Adoptarea Foii de Parcurs pentru Aderare reprezintă un pas important în procesul de aderare a României, aceasta având rolul de a orienta, pe viitor, eforturile țării noastre în procesul complex de pregătire internă și derulare efectivă a negocierilor de aderare la OCDE.

Dezbaterile din cadrul MCM de anul acesta vor fi structurate pe tematici de actualitate în domeniul relațiilor economice internaționale, cu accent pe consecințele multidimensionale ale agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, binomul comerț-climă, parteneriatul OCDE-Africa, viitorul tinerei generații din perspectiva tranziției verzi și a prevenirii și abordării viitoarelor situații pandemice.

În acest context, șeful diplomației române va participa atât la deschiderea MCM, cât și la  dezbaterile din cadrul sesiunii intitulate „Trade and Environmental Sustainability” („Comerț și Sustenabilitate Climatică”), subliniind rolul major al OCDE în configurarea unei economii mondiale reziliente, verzi, digitale și incluzive. De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu va evidenția, în intervenția sa, necesitatea consolidării sistemului comercial global, având în centru Organizația Mondială a Comerțului, precum și sprijinul României, ca stat membru al Uniunii Europene, pentru reforma acestei organizații.

De asemenea, cu acest prilej, ministrul Bogdan Aurescu va reitera profilul solid al candidaturii României și pregătirile interne pentru derularea în cele mai bune condiții a discuțiilor de aderare la OCDE.

 

Informaţii suplimentare:

Înființată în 1961, OCDE este un for interguvernamental dedicat identificării, diseminării şi evaluării aplicării politicilor publice potrivite pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi stabilităţii sociale. Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni – 23) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Conferința Ministerială a Consiliului OCDE este forumul la cel mai înalt nivel decizional al organizației, la care participă anual miniștri ai afacerilor externe, economiei, finanțelor, comerțului sau alți membri ai guvernelor statelor membre, împreună cu invitați din statele candidate, precum și țările și organizațiile internaționale partenere ale OCDE.

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic de politică externă, care a întrunit sprijinul transpartinic al guvernelor post-decembriste ale României. Țara noastră şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în aprilie 2004, candidatură care a fost apoi reiterată în mai multe rânduri.

În contextul deciziei Consiliului OCDE, din 25 ianuarie 2022, de a demara discuțiile de aderare cu România, Secretarul General al OCDE a efectuat o vizită în România la 28 ianuarie 2022, la invitația Prim-ministrului României, domnul Nicolae Ciucă. În cadrul vizitei, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit pe Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann, pentru discuții privind procesul de aderare și stabilirea priorităților de acțiune în acest sens (detalii aici: https://www.mae.ro/node/57655). 

Sursa: Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (Paris, 9 iunie 2022)