Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 19 septembrie, o întâlnire de lucru cu miniștri ai afacerilor externe din state africane în marja lucrărilor Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se desfășoară la New York. La această întrevedere au participat miniștri ai afacerilor externe din Comore, Dhoihir Dhoulkamal, Gambia, Mamadou Tangara, Coasta de Fildeş, Kandia Kamissoko Camara, şi din Somalia, Abshir Omar Jama.

De asemenea, în cursul aceleiaşi zile, ministrul Bogdan Aurescu a avut o întrevedere bilaterală cu ministrul afacerilor externe și senegalezilor din exterior al Republicii Senegal, Aïssata Tall Sall.

Discuţiile cu cei cinci omologi africani au fost centrate atât pe dezvoltarea cooperării bilaterale, cât şi pe intensificarea colaborării în forurile multilaterale, inclusiv pentru a combate efectele multidimensionale ale războiului ilegal declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, în special criza alimentară.

De asemenea, discuțiile au constituit un foarte bun prilej de a reitera angajamentul și interesul ferm al țării noastre pentru revitalizarea și dezvoltarea cooperării bilaterale și sectoriale cu statele reprezentate, cu care România împărtășește o prietenie tradițională. În acest context, ministrul Aurescu a adresat omologilor săi invitația de a efectua o vizită în România.

Ministrul Bogdan Aurescu a arătat că România dispune de o rețea diplomatică relevantă și activă în Africa, pe care MAE român intenționează să o consolideze în perioada următoare. Misiunea tradițională a ambasadelor va fi completată prin activități de implementare a unor proiecte concrete în domenii de interes pentru statele gazdă, conform obiectivului asumat țara noastră, atât la nivel bilateral, cât și ca stat membru UE, de a susține dezvoltarea statelor partenere din Africa în spiritul unui parteneriat mutual benefic. A menționat în acest sens inclusiv creșterea bugetului de asistență pentru dezvoltare acordat Africii, din care 80% este destinat proiectelor educaționale.

Șeful diplomației române a reamintit că angajamentul României de dezvoltare a relațiilor cu statele africane a fost reconfirmat la cel mai înalt nivel cu ocazia participării Președintelui României Klaus Iohannis la Summitul Uniunea Europeană – Uniunea Africană de la Bruxelles, din 17-18 februarie 2022.

În acest context, ministrul afacerilor externe a evidențiat valoarea adăugată pe care o poate aduce România în domenii precum educație, schimbări climatice, agricultură, securitate cibernetică și IT&C și a exprimat deschiderea țării noastre de a continua într-un ritm cât mai susținut schimburile interumane și de expertiză, acordarea de burse universitare, precum și programele de pregătire specifice organizate de România. 

De asemenea, s-a referit la numeroşii studenţi din state africane care au studiat în România și care reprezintă un puternic liant cu țara noastră, precum și acțiunea României de a crește numărul de burse pentru tinerii studenți africani, statele africane evidențiind interesul lor crescut pentru educația universitară din țara noastră și pentru bursele acordate de statul român. 

În vederea unor acțiuni de follow-up concrete, a subliniat necesitatea menținerii dialogului politico-diplomatic periodic, încurajând statele prezente să se implice activ în dezvoltarea contactelor cu România, inclusiv prin organizarea de vizite la București.

Discuțiile au vizat și cele mai recente evoluții din regiunea Mării Negre, iar ministrul Bogdan Aurescu a făcut o prezentare cuprinzătoare a provocărilor create de agresiunea militară ilegală, nejustificată și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei, precum și a susținerii multidimensionale acordate de România Ucrainei.  A subliniat eforturile umanitare excepționale și mobilizarea exemplară ale autorităților și societății române pentru primirea refugiaților din Ucraina și asigurarea tranzitării în condiții de siguranță a aproape 2,3 milioane de refugiați ucraineni și a aproape 30.000 de cetățeni a peste 100 de state terțe, inclusiv state africane, care s-au refugiat din calea războiului. La rândul lor, miniștrii africani au mulțumit ministrului Aurescu pentru sprijinul acordat evacuării cetățenilor lor din Ucraina. 

De interes special pentru statele prezente a fost impactul acțiunilor iresponsabile ale Rusiei asupra securității alimentare globale, ministrul afacerilor externe prezentând eforturile susținute ale României de a preveni criza alimentară globală prin facilitarea  exportului de produse agricole ucrainene – circa 4 milioane tone de cereale – prin porturile românești de la Dunăre și Mare Neagră, dintre care o mare parte au ca destinație țările din Orientul Mijlociu și Africa. De asemenea, ministrul român a exprimat susținerea pentru implementarea Acordului privind cerealele din Ucraina – Black Sea Grain Initiative, încheiat la Istanbul la 22 iulie 2022 şi a evidenţiat că este absolut necesar ca acesta să continue după 30 octombrie. În context, a punctat necesitatea de a continua sprijinul pentru Ucraina, inclusiv din perspectiva securităţii alimentare.

Ministrul Bogdan Aurescu a asigurat omologii din statele africane că România și UE sunt conștiente de faptul că războiul din Ucraina are repercusiuni nu doar asupra Europei, ci și asupra multiplelor crize care afectează deja securitatea și stabilitatea în Africa, suprapunându-se peste criza sanitară ca urmare a pandemiei de COVID-19 și asupra riscurilor profunde generate de proliferarea terorismului.

A arătat că din aceste motive este necesar ca întreaga comunitate internațională să coopereze pentru întărirea solidarității și identificarea celor mai eficiente soluții sustenabile, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice, eradicarea sărăciei și îmbunătățirea accesului la educație. 

În același timp, este necesară condamnarea încălcărilor flagrante ale dreptului internațional și promovarea respectării Cartei ONU și a principiilor fundamentale de drept internațional, mai ales suveranitatea și integritatea teritorială a statelor.

La rândul lor, miniștrii africani participanți au mulțumit pentru inițiativa României de a cunoaște mai bine situația la nivel local și regional, precum și prioritățile și nevoile reale ale acestor state. Au evidențiat că țările lor prezintă o serie de oportunități care pot fi fructificate prin eforturi comune, în domenii precum mari proiecte de infrastructură, procesare de materii prime, exploatarea resurselor marine. Au accentuat că eradicarea sărăciei poate fi realizată numai dacă sunt create locuri de muncă pentru tineri. Totodată, au insistat că o preocupare vitală este reprezentată de criza alimentară și de problemele de aprovizionare apărute ca urmare a războiului, inclusiv în materie de resurse energetice. În același timp, au evidențiat necesitatea cooperării apropiate privind intensificarea eforturilor de combatere a terorismului. 

De asemenea, în cadrul discuțiilor, omologii africani au exprimat apreciere cu privire la relaţiile tradiţionale pe care le au cu România, în special prin prisma programelor de educaţie şi pregătire și au salutat eforturile României în sprijinul Ucrainei şi în vederea asigurării securităţii alimentare.

În cadrul discuţiei bilaterale cu omologul senegalez Aïssata Tall Sall, ministrul Bogdan Aurescu a reafirmat interesul și angajamentul României pentru revitalizarea și dezvoltarea relației bilaterale și a adresat omologului senegalez invitația de a efectua o vizită în țara noastră.

Ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat legăturile tradiționale de prietenie dintre România și Senegal bazate, între altele, pe apartenența comună la Organizația Internațională a Francofoniei și pe cooperarea în domeniul educațional și cultural. 

A exprimat interesul dezvoltării cooperării sectoriale dintre România și Senegal în mai multe domenii, precum cel agricol, IT și telecomunicații, securitate cibernetică, gestionarea crizelor și a situațiilor de urgență.

Ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat organizarea de către România, în acest an, a unei noi ediții a Programului de pregătire în domeniul stabilizării și reconstrucției post-conflict, în Senegal, la Dakar, din fondurile Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare, acest fapt reconfirmând importanța acordată de țara noastră cooperării cu acest stat.

În plan bilateral, cei doi șefi ai diplomațiilor au agreat dinamizarea eforturilor comune pentru creșterea schimburilor comerciale, stimularea contactelor inter-umane și a relațiilor culturale.

Șeful diplomației române a transmis felicitări ministrului Aïssata Tall Sall pentru mandatul de succes al Republicii Senegal în calitate de președinție rotativă a Uniunii Africane în anul 2022, precum și pentru co-organizarea celui de-al VI-lea Summit Uniunea Europeană – Uniunea Africană, care a avut loc la Bruxelles, în data de 17 februarie 2022, la care a participat Președintele României și care a demonstrat angajamentul continuat al României pentru dezvoltarea și securitatea Africii.

Consultările au fost un bun prilej pentru cei doi miniștri de a discuta teme regionale de interes comun, în special securitatea din regiunea Mării Negre și situația de securitate din regiunea Sahel. Ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat, totodată, eforturile deosebite ale României pentru a sprijini multidimensional Ucraina, a facilita exportul de cereale din Ucraina pentru combaterea unei crize alimentare globale și cele în favoarea cetățenilor din state terțe evacuați din cauza războiului.

 

Sursa: Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut întâlniri cu cinci miniștri ai afacerilor externe din state africane, în marja lucrărilor Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite