Secretarul de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice Cornel Feruță a avut, în perioada 16-17 martie 2022, la Paris, întrevederi cu înalți reprezentanți ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și ai țărilor membre OCDE. Oficialul MAE a participat la întrevederi împreună cu o delegație de demnitari și experți din cadrul Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerului Justiției și Secretariatului General al Guvernului. 

Discuțiile s-au purtat cu Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann, Directorul Secretariatului pentru Relații Globale al OCDE, Andreas Schaal, directorul Departamentului Juridic, Josée Fecteau, Reprezentanții Permanenți ai unor state membre OCDE, respectiv ai Uniunii Europene pe lângă Organizație. De asemenea, delegația României a participat, la 16 martie 2022, la sesiunea de informare organizată de Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann, pentru statele candidate la Organizație.

În cadrul discuțiilor, oficialii Secretariatului OCDE au făcut o prezentare detaliată a pașilor următori în pregătirea procesului de aderare la Organizație pentru statele-candidate, inclusiv România. Oficialii OCDE au evidențiat principalele etape ale aderării, cu accent asupra rolului Comitetelor OCDE în procesul de evaluare, liniilor directoare ale procesului de aliniere internă ale statelor-candidate la practicile OCDE, respectiv finanțarea care trebuie avută în vedere pentru acest proces.

Secretarul de stat Cornel Feruță a subliniat că demararea discuțiilor de aderare a României la OCDE marchează începutul unei noi perioade de aprofundare pe toate palierele a parteneriatului cu această Organizație.

A reconfirmat atașamentul României, ca partener like-minded al OCDE, pentru valorile, standardele, obiectivele și prioritățile actuale ale organizației în această perioadă marcată de evoluții internaționale politice și economice complexe, precum și implicarea instituțiilor românești în activități și proiecte de interes comun cu OCDE. A evidențiat astfel aportul României în criza umanitară din Ucraina, care este în consonanță cu obiectivele de asistență promovate de OCDE și cu măsurile luate de aceasta în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Oficialul român a apreciat reacția și pozițiile OCDE în acest context.

De asemenea, secretarul de stat Cornel Feruță a informat despre demersurile și pregătirile interne ale autorităților române, menite să permită o evoluție cât mai rapidă a procesului de aderare.

În final, oficialul român a arătat că România este pregătită să coopereze activ cu structurile de lucru ale Organizației în vederea îmbunătățirii ritmului de asimilare a normelor OCDE și în drumul către aderarea la OCDE. A salutat coordonarea constantă, la toate nivelurile, avută în vedere între structurile OCDE (Secretariat, Comitete) cu instituțiile de resort din România, date fiind responsabilitățile acestora în alinierea normelor și practicilor cu cele ale Organizației. 

Sursa: Întrevederi ale secretarului de stat Cornel Feruță cu înalți oficiali ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și ai statelor membre OCDE