Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a avut luni, 30 mai 2022, o întrevedere cu reprezentanții Grupului parlamentar de prietenie Italia – România din Parlamentul Republicii Italiene, aflați în vizită la București, la invitația Camerei Deputaților din Parlamentul României. Delegația italiană a fost condusă de Federica Dieni, președintele Grupului.

În cadrul discuțiilor, oficialul român și reprezentanții Parlamentului italian au evidențiat valoarea adăugată pe care dimensiunea interparlamentară o aduce relației bilaterale, în contextul dialogului politic amplu româno-italian. Totodată, au reliefat valențele dezvoltării cooperării bilaterale în cât mai multe domenii de interes comun, ca modalitate de dinamizare a Parteneriatului Strategic Consolidat dintre cele două țări.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a subliniat importanța pe care Guvernul României o acordă organizării unei noi reuniuni interguvernamentale comune în cursul acestui an, dată fiind consistența deosebită a cooperării româno-italiene, dar și conlucrarea foarte bună dintre cele două țări în cadrul UE, NATO și al formatelor regionale. A relevat satisfacția pentru nivelul în continuă creștere al schimburilor comerciale bilaterale, Italia fiind al doilea partener comercial al României, și a exprimat întregul sprijin pentru identificarea de noi domenii de cooperare economico-sectorială. Parlamentarii italieni au reliefat, la rândul lor, interesul și deschiderea pentru intensificarea colaborării bilaterale, referindu-se, în particular, la domeniul securității cibernetice și al combaterii dezinformării.

Oficialul român a punctat faptul că prezența unei mari comunități românești în Italia, bine integrată în societatea italiană, contribuie la dezvoltarea unor relații și mai apropiate între cele două state, în special pe dimensiunea culturală și a contactelor interumane. Parlamentarii italieni au apreciat rolul și contribuția pe care comunitatea românească, prezentă în toate regiunile Italiei, le are în dezvoltarea societății și economiei italiene. În context, părțile au analizat posibilitățile de extindere a cooperării culturale și educaționale prin promovarea învățării limbii italiene în România, intensificarea schimburilor Erasmus și implicarea comunității italiene din țara noastră în evenimentele care vor avea loc în Timișoara, capitală culturală europeană în anul 2023.

Discuțiile au prilejuit și abordarea unor teme de importanță deosebită înscrise pe agenda europeană actuală, respectiv evoluțiile conflictului din Ucraina și impactul acestuia în plan regional, european și internațional, consolidarea securității energetice și alimentare, continuarea procesului de extindere a UE cu cei trei Parteneri Estici și cu statele din Balcanii de Vest. Oficialul român a pledat pentru consolidarea sprijinului acordat Republicii Moldova, stat vulnerabil și afectat sever de cumulul de crize cu care se confruntă – de securitate, economică și a refugiaților.

Parlamentarii italieni au prezentat eforturile naționale de reducere a dependenței Italiei de importurile de gaze naturale din Federația Rusă, alături de măsurile pentru asigurarea securității alimentare și consolidarea lanțurilor de aprovizionare. Au reiterat sprijinul pentru perspectiva europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, precum și pentru accelerarea procesului de integrare în UE a Balcanilor de Vest. De asemenea, au reconfirmat asigurările privind sprijinul deplin al Parlamentului Italiei pentru aderarea cât mai rapidă a României la spațiul Schengen.

 

Sursa: Întrevederea secretarului de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman cu reprezentanții Grupului parlamentar de prietenie Italia – România din Parlamentul Republicii Italiene