Realizator: Domnule ministru al afacerilor externe al României Bogdan Aurescu, vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi în această dimineață. (….). Având în vedere că un număr foarte mare de refugiați ucraineni a ajuns în România, și în R. Moldova, aș dori să știu ce fel de facilități ați pus la dispoziție în sprijinul acestor persoane?

Bogdan Aurescu: În perioada 10-25 februarie, numărul celor care au ajuns în România a fost de peste 70.000, dintre care în jur de 20.000 au rămas pe teritoriul României. Cifrele sunt însă în creștere și vedem cozi uriașe dincolo de teritoriul României, pe teritoriul Ucrainei.

De asemenea, prin teritoriul Republicii Moldova sosește un număr mare de persoane din Ucraina. Deci, probabil, aceste cifre vor continua să crească.

Refugiații sunt, într-adevăr, în principal femei și copii, iar noi am luat măsuri la nivelul Guvernului pentru a ne pregăti pentru această situație. Numărul celor care au solicitat protecție specifică, în calitate de solicitanți de azil sau refugiați, este conform statisticilor emise ieri, în jur de 82-83 de persoane, dar probabil că numărul va crește.

De asemenea, există o mobilizare impresionantă la nivelul societății civile și al mediului de afaceri.

La nivelul Guvernului funcționează un grup de lucru („task force”) care se întrunește în fiecare zi și este reunit inclusiv în acest moment, în timp ce vorbim. Și facem tot posibilul pentru a gestiona această situație.

Doresc însă să subliniez și importanța sprijinirii Republicii Moldova, pentru că și această țară se confruntă cu un număr destul de mare de refugiați, iar aceste cifre sunt în creștere.

Spre exemplu, la nivelul zilei de ieri, erau raportate peste 25.000 de persoane din Ucraina sosite în această țară, care este destul de mică și are nevoie de sprijin din partea Uniunii Europene, din partea noastră a tuturor, pentru a face față acestei situații, pentru că nu se așteptau la o asemenea criză a refugiaților.

Realizator: Astăzi are loc o reuniune a miniștrilor de externe ai UE pentru a discuta despre potențiale noi măsuri. (…) Domnule ministru Bogdan Aurescu, având în vedere că veți participa la această reuniune, ne puteți da mai multe detalii pe acest subiect?

Bogdan Aurescu: Într-adevăr voi participa astăzi la reuniunea Consiliului Afaceri Externe. Este a patra întâlnire din această săptămână pe tema crizei din Ucraina și a măsurilor pe care le-am luat până acum și pe care trebuie să le luăm în continuare, pentru că Federația Rusă trebuie să plătească acum un preț pentru acțiunile sale și trebuie să fie descurajată de la orice alte acțiuni agresive în viitor.

Am susținut încă de la început necesitatea finalizării rapide a unui pachet de sancțiuni UE solid și credibil. Acesta are un dublu scop: reacție și descurajare. Am susținut în cadrul reuniunii de vineri adoptarea acestui pachet de sancțiuni, care este unul robust și cuprinzător, însă cred că sunt necesare măsuri suplimentare.

Mă bucur că, dincolo de efectele acestui pachet de sancțiuni în plan financiar, energetic, transport, exporturi, vize și așa mai departe, ne îndreptăm spre adoptarea unor sancțiuni care privesc sistemul SWIFT și cred că asta este important. Consider că este necesar să continuăm coordonarea cu SUA, Canada și Marea Britanie cu privire la aceste sancțiuni.

Și trebuie să luăm și măsuri la nivel național. De exemplu, România a decis ieri să își închidă spațiul aerian pentru aeronavele rusești și a făcut apel și la alte state să ia aceeași măsură. Tot ieri, am decis să începem procedurile de retragere din Banca Internațională de Investiții, care are sediul la Budapesta și care deservește într-o măsură semnificativă interesele financiare ale Rusiei.

De asemenea, cred că este important să susținem perspectivele europene ale Ucrainei. România a fost prima țară din Uniunea Europeană care a ratificat Acordul de Asociere și Acordul de liber-schimb comprehensiv al Ucrainei cu UE. De asemenea, am continuat să susținem perspectiva europeană și euroatlantică a Ucrainei – la Summitul NATO de la București, din 2008, a fost adoptată decizia ca Georgia și Ucraina să devină membri NATO atunci când vor îndeplini condițiile și ne menținem acea decizie.

Realizator: Sunteți stat membru NATO și ați primit întăriri din partea NATO. Sunteți îngrijorat că acest conflict s-ar putea extinde?

Bogdan Aurescu: Cred că este foarte important să continuăm să consolidăm, în mod foarte consistent, Flancul Estic în ansamblul său. De asemenea, consider că este foarte important ca sudul Flancului Estic, zona Mării Negre, unde se află și România, să primească mai multe echipamente militare și mai multe trupe aliate.

România este statul aliat aflat cel mai aproape de zona fierbinte din Ucraina. Avem cea mai lungă graniță aliată cu Ucraina, de peste 400 de mile, și ne aflăm la aproximativ 200 de mile de coasta Crimeei, peste zona de nord-vest a bazinului Mării Negre. Iar Insula Șerpilor, care a fost recent ocupată ilegal de Rusia, se află la numai 44 kilometri de coasta României.

Avem, așadar, nevoie de consolidarea Flancului Estic, în special în zona sa sudică, și am salutat decizia Statelor Unite, a Franței, a altor aliați de a trimite trupe și echipamente militare în România.

Am discutat acest aspect la Summitul NATO de la sfârșitul acestei săptămâni, de vineri, precum și în formatul București 9, co-prezidat de Președintele Iohannis al României și de Președintele Duda al Poloniei, care sunt co-inițiatorii acestui format, și consider că este important să continuăm să ne asigurăm că trupele de pe Flancul Estic dispun de capabilitățile necesare pentru a face față amenințării Rusiei, întrucât factorul de descurajare este într-adevăr extrem de important, dacă ne uităm la ce se întâmplă în regiune.

În același timp, trebuie să susținem în continuare procesul de consolidare a capacităților partenerilor noștri din regiune – Georgia, Ucraina, desigur, dar și Republica Moldova. Deci toate aceste demersuri sunt necesare, prin urmare trebuie să continuăm eforturile pentru a descuraja Rusia de la eventuale noi agresiuni.

Realizator: Mulțumesc!

***

Realizator: Minister of Foreign Affairs of Romania Bogdan Aurescu, thank you very much for being with us this morning. (….). So many have crossed into Romania, and Moldova, what kind of facilities have you put in place to deal with these very new refugees?

Bogdan Aurescu: Between the 10th and the 25th of February, the number of entries was more than 70.000 and around 20.000 have stayed on the Romanian territory. But the numbers are growing and there are huge queues beyond the Romanian territory, in the territory of Ukraine. There are also great numbers coming through the territory of the Republic of Moldova. So, probably, these numbers will continue to grow.

There are, indeed, mothers and kids mainly, and we have taken measures at Government level in order to prepare for this situation. The numbers of those who have asked for specific protection, as far as asylum seekers or refugees, is at round 82-83 persons, as of yesterday, but probably the numbers will grow. Also, there is an impressive mobilization at the level of the civil society and of the business environment.

We have a governmental Task Force which is meeting each and every day, including as we speak. And we are doing our best in order to cope with this situation.

But I want to stress also the importance of helping the Republic of Moldova, because they also have quite large numbers, and these numbers are growing.

As of yesterday, there were more than 25.000 people coming into this country, which is quite small, and they need support from the European Union, from all of us, in order to cope with this situation, because they were not expecting such refugee crisis.

Realizator: There is a EU Foreign Ministers Meeting today to discuss more measures potentially. (…) Minister Bogdan Aurescu, you will be inside that meeting, can you give us more insights?

Bogdan Aurescu: I will attend this meeting of the Foreign Affairs Council today. It is the fourth meeting this week about Ukraine, the crisis and the measures that we have taken and we need to take, because the Russian Federation must pay a price now and must be deterred from any other aggressive acts in the future.

And we have been long pleading for swift finalization of a solid and credible EU sanctions package. This has a dual purpose: both reaction and deterrence. And I have supported the adoption of the package on Friday, which is robust, it’s comprehensive, but I think we still need more.

I am glad that, beyond the effects that we have seen of this package on the financial, energy, transport, exports, visas and so on, I am glad that we are going towards the adoption of a sanction regarding the SWIFT system and I think this is important. I think we need to continue our coordination with US and Canada and UK on these sanctions.

And we have also to take national measures. For instance, yesterday, Romania decided to close the air space for Russian airlines and we have appealed to others to do the same. Also yesterday we have decided to start the withdrawal procedure from the International Investment Bank – it’s a bank with headquarters in Budapest and which significantly serves Russian financial interests.

I think it is important also to support the European perspective of Ukraine. Romania was the first country in the European Union to ratify the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement of Ukraine with the European Union. And we have continued to support the European and the Euro-Atlantic perspective of Ukraine – the NATO Summit in 2008 in Bucharest adopted the decision that Ukraine and Georgia would become members of NATO, when the conditions will be met, and we stick to that decision.

Realizator: You are NATO members, you’ve received reinforcements from NATO. Are you worried that there may be spillovers from this?

Bogdan Aurescu: I think it’s very important to continue to consolidate in a very consistent manner the Eastern Flank as a whole. And I think it’s very important that in the Southern part of the Eastern Flank, at the Black Sea, where Romania is, more equipment and more troops from other Allies come.

Because Romania is the closest Ally to the hot-spot in Ukraine. We have the longest Allied border with Ukraine, more than 400 miles, we are at roughly 200 miles off the coast of Crimea, over the Black Sea, over the North-Western basin of the Black Sea. The Serpents Island, which was recently illegally occupied by Russia, is just at around 44 kilometers from the Romanian coast.

So we do need a consolidation of the Eastern Flank, especially in the Southern part of the Eastern Flank, and we welcome the decisions by the United States, by France, by other Allies, to come with troops and equipment in Romania.

We have discussed this during the NATO Summit at the end of this week, on Friday, we have discussed this during the Bucharest 9 format which was co-presided by President Iohannis of Romania and President Duda of Poland, the co-creators of this format, and I think it is important to continue to make sure that the troops on the Eastern Flank have all the necessary capabilities in order to face the Russian threat, because the deterrence factor is indeed very important, if we see what happens in the region.

We also need to continue to support the consolidation of the capacities of our partners in the region, if we speak about Georgia, if we speak about Ukraine, of course, but also about the Republic of Moldova. So all these are necessary, we have to continue to do our best in order to deter Russia from further aggression.

Realizator: Thank you!

Sursa: Interviul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu pentru Radio BBC World Service