Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut joi, 17 noiembrie 2022, consultări bilaterale cu ministrul afacerilor externe și europene Jean Asselborn, în contextul vizitei efectuate în Marele Ducat al Luxemburgului, la invitația acestuia. 

În cadrul discuțiilor, cei doi miniștri au trecut în revistă stadiul actual și perspectivele relațiilor bilaterale în ceea ce privește dialogul politic, dinamica schimburilor comerciale și a investițiilor, acțiunile de stimulare a cooperării sectoriale, domeniile cultural-științific, educație, precum și situația cetățenilor români care trăiesc în Marele Ducat și regiunea adiacentă acestuia.

Cu privire la relațiile economice bilaterale și în contextul în care nivelul schimburilor comerciale între România și Luxemburg au o tendință crescătoare, ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat atât necesitatea diversificării și echilibrării schimburilor comerciale, cât și rolul important al investițiilor, Luxemburg ocupând locul 7 în clasamentul investitorilor străini din România.

În plan sectorial, a subliniat o serie de domenii de interes reciproc, în care potențialul de cooperare poate fi valorificat superior, precum domeniul financiar, tehnologii de vârf (tehnologii ecologice, biotehnologie, energie verde), tehnologia informatică și a comunicațiilor, securitate energetică, clusterele de cercetare și dezvoltare și turismul.

Cei doi miniștri au discutat și teme de interes prioritar de pe agendele curente europeană și aliată, inclusiv în perspectiva reuniunii miniștrilor afacerilor externe din statele membre NATO, pe care ministrul Aurescu o va găzdui la finele lunii noiembrie.

Cei doi demnitari au dezbătut efectele multidimensionale și grave ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, analizând situația de securitate regională, în special la Marea Neagră, cu accent pe gestionarea refugiaților ucraineni, alături de impactul acestei agresiuni asupra altor domenii-cheie, precum securitatea alimentară și securitatea energetică. Ministrul Aurescu a prezentat contribuția substanțială a României pentru facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene prin țara noastră. 

Discuțiile au evidențiat convergența pozițiilor României și ale Marelui Ducat în ceea ce privește temele discutate. 

Tematica europeană a vizat atât aspecte de interes reciproc (viitorul UE, atenția și susținerea acordate de UE Balcanilor de Vest, perspectivele integrării europene a Ucrainei, R. Moldova și Georgiei), cât și din perspectiva intereselor României.

Omologul luxemburghez a reconfirmat în dialogul cu ministrul Bogdan Aurescu susținerea puternică a țării sale pentru aderarea României la spațiul Schengen. Bogdan Aurescu a mulțumit în mod deosebit pentru sprijinul Luxemburgului pentru acest obiectiv și a asigurat că România va rămâne pe deplin angajată la nivel politico-diplomatic, pentru a mobiliza sprijinul politic necesar pentru adoptarea rapidă a Deciziei de aderare a României la acest spațiu.

Nu în ultimul rând, ministrul Aurescu a mulțumit în mod deosebit omologului său pentru intenția Luxemburgului de a desfășura în cadrul Grupului de luptă NATO din România un contingent de 25 de militari, decizia fiind în curs de aprobare în Parlamentul luxemburghez.

La finalul consultărilor, miniștrii Bogdan Aurescu și Jean Asselborn au susținut o conferință comună de presă, disponibilă, în format video, aici: http://www.mae.ro/node/60201.

 

Transmitem mai jos traducerea în limba română a declarației susținute de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, alături de varianta originală în limba franceză:

Bună ziua!

Vă mulțumesc, domnule ministru, dragă Jean, pentru primirea prietenească și ospitalitatea de care am avut parte, precum și pentru discuțiile substanțiale pe care tocmai le-am încheiat. Și vom continua și cu alte subiecte.

Este o mare plăcere pentru mine să mă aflu din nou aici, în Luxemburg, în capitala Marelui Ducat, o țară centrală în construcția europeană.

Aceasta este prima vizită bilaterală la nivel de ministru de externe din ultimii cinci ani. Ea se adaugă și completează în mod fericit dialogul meu foarte dinamic cu dumneavoastră, care are loc de obicei în cadrul european și aliat, cu ocazia reuniunilor ministeriale.

Obiectivul nostru comun este de a redinamiza dialogul bilateral în toate domeniile, în contextul geopolitic și de securitate foarte complex marcat de războiul din Ucraina. 

Discuțiile noastre au acoperit mai multe domenii de interes comun.

În plan bilateral, am salutat calitatea deosebită a relațiilor dintre România și Marele Ducat – acestea sunt excelente -, bazate pe legăturile istorice dintre popoarele noastre, pe buna cooperare bilaterală și multilaterală și pe obiectivele comune rezultate din apartenența celor două țări la UE și NATO.

Astfel, am subliniat interesul nostru de a da un nou impuls dialogului politico-diplomatic. Am decis realizarea unui plan de consultări între ministerele de linie, pentru a avea contacte la nivel de lucru și vizite de nivel înalt în continuare, în domenii de interes comun. 

În ceea ce privește cooperarea economică, am salutat tendința de creștere a schimburilor comerciale, în acest an înregistrându-se o creștere de peste 32% la nivelul acestor schimburi.  O altă linie de acțiune este încurajarea investițiilor, așa cum ați spus, Luxemburg fiind deja al șaptelea investitor în economia României, ceea ce este foarte important.

De asemenea, am discutat cu interlocutorul meu despre necesitatea unor acțiuni comune pentru a valorifica oportunitățile care există la nivel sectorial, în domenii în care Marele Ducat are un nivel ridicat de expertiză, cum ar fi serviciile financiare, tehnologia informației,  biotehnologia, eco-tehnologia, energia verde, clusterele de cercetare și dezvoltare și turismul.

Am mulțumit domnului ministru pentru atitudinea foarte pozitivă a autorităților luxemburgheze față de comunitatea românească care trăiește în Marele Ducat, care este bine integrată și care contribuie la dinamica economică și socială a țării gazdă.

De asemenea, noi am discutat în detaliu despre cum să contracarăm consecințele multidimensionale și grave ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Acest impact, cu o amplitudine  globală, va trebui să fie abordat politic, economic, social și în domeniul umanitar, pentru mult timp de acum încolo.

Am remarcat, încă o dată, convergența pozițiilor României și ale Marelui Ducat. Am discutat despre efectele negative ale războiului din Ucraina, pe toate dimensiunile sale, precum și despre impactul său asupra securității internaționale, în special în regiunea Mării Negre, cu consecințe grave asupra securității alimentare globale. Am prezentat contribuția substanțială a României – peste 6,5 milioane de tone de cereale au tranzitat teritoriul României din februarie și până acum.

Am avut un schimb de opinii semnificativ cu privire la asistența noastră în vederea consolidării rezilienței Ucrainei. Vom continua discuțiile pe acest subiect.

În ceea ce privește eforturile noastre de a ajuta Ucraina, am prezentat măsurile luate de România pentru a sprijini cei peste 2,8 milioane de refugiați care au intrat în România din februarie până acum, precum și rezultatele pozitive ale centrului logistic umanitar care funcționează în România, la Suceava, și pe unde, până în prezent, au fost livrate în Ucraina peste 56 de transporturi umanitare cu aproximativ 300 de camioane. 

Așadar, este foarte important să continuăm să le oferim refugiaților ucraineni toată asistența necesară la nivelul UE, dar și la nivelul statelor membre. 

Am discutat, de asemenea, despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova, subliniind importanța susținerii parcursului european al acestei țări, care are deja calitatea de stat candidat. Este foarte important să contracarăm efectele agresiunii ruse asupra acestui stat. Am discutat despre vulnerabilitățile în ceea ce privește securitatea energetică a Republicii Moldova și susținerea importantă acordată de România țării vecine.

La 21 noiembrie 2022, voi co-prezida la Paris, împreună cu omologii mei francez și german, cea de-a treia ediție a Conferinței ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Este un instrument permanent pe care l-am creat împreună cu colegii mei din Germania și Franța. În aprilie am avut o primă conferință la Berlin, o a doua conferință la București în iulie și vom avea o a treia conferință la Paris.

Scopul este mobilizarea susținerii pentru eforturile autorităților de la Chișinău pe calea reformelor necesare, dar și în ceea ce privește susținerea comunității internaționale, a comunității europene pentru ca autoritățile de la Chișinău să facă față provocărilor la adresa securității energetice.

România livrează Republicii Moldova energie electrică, aproximativ 90% din necesarul acestei țări venind din România. Astfel, este foarte important ca întreaga comunitate europeană și internațională să-și ofere susținere Republicii Moldova la acest moment.

Am discutat, bineînțeles, și subiectul aderării României la spațiul Schengen, în lumina evoluțiilor recente din acest dosar, în special în urma misiunii de experți care a avut loc în România, în octombrie. Am salutat din nou concluziile foarte pozitive ale raportului experților din statele membre și ai Comisiei Europene, care au reconfirmat în mod clar faptul că țara mea continuă să își respecte obligațiile care decurg din aplicarea acquis-ului Schengen. Ieri, Comisia Europeană a publicat Comunicarea privind extinderea spațiului Schengen, care conține concluzii foarte pozitive.

Am mulțumit călduros omologului meu pentru sprijinul pe care Luxemburgul și domnul ministru personal l-au exprimat în mod constant pentru a sprijini realizarea acestui obiectiv strategic pentru țara mea. Vom rămâne pe deplin angajați la nivel politico-diplomatic pentru a mobiliza sprijinul politic necesar pentru adoptarea rapidă a Deciziei de aderare a României la acest spațiu.

Am discutat despre problema energetică la nivelul Uniunii Europene, pe care avem poziții comune, România și Luxembourg, de exemplu în ceea ce privește crearea unui mecanism de compensare la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, am discutat și despre NATO și mă voi bucura să vă întâmpin la București, stimate domnule ministru, dragă Jean, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre NATO, pe 29-30 noiembrie. Profit de această ocazie pentru a vă mulțumi călduros pentru decizia politică a Guvernului Marelui Ducat de a desfășura, în 2023, un detașament de militari luxemburghezi în cadrul Grupului de luptă NATO din România, o decizie ce se află în curs de adoptare în Parlament. Este un gest de solidaritate. În același timp, este un demers care va întări securitatea pe Flancul Estic al NATO.

Vă mulțumesc încă o dată pentru primirea călduroasă și prietenoasă și pentru discuțiile foarte substanțiale pe care le-am avut.

Mulțumesc!

 

***

 

Declarația susținută de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, în limba franceză:

Bonjour!

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, cher Jean, pour l’accueil très amical et pour l’hospitalité que nous avons reçu, moi et la délégation, ainsi que pour les discussions substantielles que nous venons de conclure et on va continuer avec autres sujets.

C’est un grand plaisir pour moi d’être ici à nouveau à Luxembourg, dans la capitale du Grand-Duché, un pays central dans la construction de l’Europe.

Il s’agit de la première visite bilatérale au niveau des ministres des affaires étrangères depuis cinq ans. Mais elle s’ajoute et complète heureusement mon dialogue très dynamique avec vous, qui se déroule habituellement dans le cadre européen et dans le cadre allié, à l’occasion des réunions ministérielles.

Notre objectif commun est de redynamiser le dialogue bilatéral dans tous les domaines, dans un contexte géopolitique et de sécurité très complexe, qui est marqué par la guerre en Ukraine. 

Nos discussions ont porté sur plusieurs domaines d’intérêt commun.

Au niveau bilatéral, j’ai salué la qualité particulière des relations de la Roumanie et le Grand-Duché – elles sont excellentes, fondées sur les liens historiques entre nos peuples, sur une très bonne coopération bilatérale et multilatérale, sur des objectifs communs résultant de l’appartenance de nos deux pays à l’UE et à l’OTAN.

Ainsi, nous avons décidé à donner une nouvelle dynamique du dialogue politico-diplomatique. On a décidé de faire un plan des consultations entre les ministres sectoriels, pour avoir des consultations du travail, des visites de haut niveau d’advantage dans les domaines d’intérêt commun.

En ce qui concerne la coopération économique, j’ai salué la tendance à la hausse des échanges commerciaux, cette année, plus de 32% de hausse au niveau d’échanges. Une autre ligne d’action consiste à encourager les investissements, tu l’as dit, le Luxembourg est déjà l’investisseur numéro sept dans l’économie roumaine, ce qui est très important.

J’ai discuté aussi avec vous de la nécessité d’exploiter les opportunités qui existent au niveau sectoriel, dans des domaines dans lesquels le Grand-Duché détient une expertise de haut niveau – les services financiers, les technologies de l’information, la biotechnologie, l’écotechnologie, l’énergie verte, les pôles de recherche, le développement, le tourisme.

J’ai remercié Monsieur le Ministre de l’attitude très positive des autorités luxembourgeoises à l’égard de la communauté roumaine vivante au Grand-Duché. Elle est bien intégrée et elle contribue à la dynamique économique et sociale du pays.

Nous avons également discuté de la manière de faire face aux conséquences multidimensionnelles et graves de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, parce que c’est un impact avec une portée globale, qui doit être géré politiquement, économiquement, socialement et dans le domaine humanitaire pendant longtemps.

Nous avons constaté, une fois de plus, la convergence des positions de la Roumanie et du Grand-Duché. Nous avons abordé les effets négatifs de la guerre en Ukraine, dans toutes ses dimensions et l’impact sur la sécurité internationale, en particulier dans la région de la Mer Noire, parce qu’il y a de conséquences graves sur la sécurité alimentaire mondiale. J’ai présenté la contribution substantielle de la Roumanie – plus de 6,5 million tonnes de céréales qui ont traversé le territoire roumain depuis février.

Nous avons eu un échange de vues significatif sur notre assistance visant renforcer la résilience de l’Ukraine. On va continuer sur ce sujet.

Quant à nos efforts pour aider l’Ukraine, j’ai présenté les mesures prises en ce qui concerne les 2,8 millions de réfugiés qui sont entrés en Roumanie depuis février, ainsi que les résultats positifs du centre logistique humanitaire qui fonctionne en Roumanie, à Suceava, où, à ce jour, plus de 56 transports humanitaires avec environ 300 camions ont été livrés en Ukraine. Donc, il est très important de continuer de fournir aux réfugiés ukrainiens toute l’aide nécessaire au niveau de l’UE, mais aussi au niveau des États membres.

On a parlé aussi de la République de Moldavie et le défi auquel ce pays est confronté, en soulignant l’importance de soutenir le parcours européen de ce pays, parce qu’on a déjà le statut d’état candidat pour ce pays. Il est très important de contrer les effets de l’agression russe. Nous avons discuté de la vulnérabilité en ce qui concerne la sécurité énergique de la République de Moldavie et le soutien important que la Roumanie offre à la République de Moldavie.

Le 21 novembre 2022, je co-présiderai, à Paris, avec mes homologues français et allemand, la troisième édition de la Plateforme de soutien à la République de Moldavie. C’est un instrument permanent qu’on a créé ensemble, moi-même avec mes collègues de l’Allemagne et de la France. En avril on a eu une première conférence à Berlin, une deuxième conférence à Bucarest en juillet et on a une troisième conférence à Paris.

Le but est de mobiliser le soutien aux efforts des autorités de Chisinau sur la voie des réformes nécessaires, mais aussi en ce qui concerne le soutien de la communauté internationale, de la communauté européenne pour que le Chisinau fait face au défi de la sécurité énergétique.

La Roumanie livre de l’énergie électrique à la République de Moldavie, environs 90% du nécessaire du pays vient de Roumanie. Donc, il est très important que toute la communauté européenne, la communauté internationale offre son soutien à la République de Moldavie maintenant.

Nous avons discuté, bien sûr, le sujet de l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen, à la lumière des évolutions récentes, par exemple la mission d’experts qui a eu lieu en Roumanie en octobre. J’ai salué encore une fois les conclusions très positives du rapport des experts et de la Commission Européenne qui ont clairement reconfirmé que la Roumanie continue de respecter ses obligations qui découlent de l’application de l’acquis Schengen. Hier, la Commission Européenne a publié la Communication sur l’élargissement de l’espace Schengen, qui contient des conclusions très positives.

J’ai remercié chaleureusement, M. le Ministre, cher Jean, pour le soutien que le Luxembourg, ainsi que M. le Ministre personnellement, ont constamment exprimé pour appuyer la réalisation de cet objectif stratégique pour mon pays et nous resterons pleinement engagés au niveau politico-diplomatique pour mobiliser le soutien politique nécessaire pour l’adoption rapide de la décision.

On a discuté déjà des questions énergétiques au niveau de l’Union Européenne, nous avons des positions communes, la Roumanie et le Luxembourg, par exemple en ce qui concerne l’idée de créer un mécanisme de compensation au niveau de l’Union Européenne.

Dans le même temps on a discuté aussi de l’OTAN, et je serai heureux de vous accueillir à Bucarest, cher ministre, cher Jean, lors de la réunion des ministres des affaires étrangères, le 29 et 30 novembre. Je profite de cette occasion pur vous remercie chaleureusement pour la décision politique du Gouvernement du Grand-Duché de déployer, en 2023, un détachement de militaires luxembourgeoise dans le groupe de l’OTAN tactique multinational en Roumanie, une décision qui est en train d’être approuvée par le Parlement. C’est un geste de solidarité. En même temps, c’est une démarche qui va renforcer la sécurité sur le Flanc Est de l’OTAN.

Donc, merci encore une fois, pour votre accueil amicale et pour les discussions très substantielles qu’on a eu.

Merci.

 

Sursa: Consultările politice ale ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ministrul luxemburghez al afacerilor externe și europene, Jean Asselborn