Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 14 aprilie 2022, a 60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadă între România și Republica Algeriană Democratică și Populară.

Celebrarea acestui moment aniversar reprezintă un bun prilej pentru a evidenția prietenia și cooperarea tradițională dintre cele două state, care, pe parcursul celor 60 de ani de relații diplomatice, a fost bazată pe încredere și respect reciproc.

România a contribuit substanțial la dezvoltarea statului algerian independent, prin realizarea unor proiecte majore de construcție, infrastructură, prospecțiuni pentru minereuri și hidrocarburi, precum și prin sprijinul acordat pentru educarea de către profesori români a mai multor generații de specialiști algerieni în domenii variate și deosebit de importante pentru dezvoltarea societății algeriene.

În prezent, relațiile româno-algeriene continuă această tradiție de cooperare multisectorială, iar cele două părți depun eforturi pentru dezvoltarea lor în diverse domenii, de la cele politic și economic, la cel cultural, educațional și științific.

Ambele părți promovează la nivel internațional respectul pentru dreptul internațional și dialogul între civilizații pentru promovarea păcii și stabilității la nivel regional și global. Promovarea multilateralismului reprezintă o dimensiune de cooperare care consolidează legăturile dintre România și Republica Algeriană Democratică și Populară.   

România și Republica Algeriană Democratică și Populară rămân pe deplin angajate în aprofundarea dialogului diplomatic și dezvoltarea relațiilor reciproc avantajoase în diverse domenii de interes comun.

Informații suplimentare: 

România s-a numărat printre primele țări care au recunoscut independența Republicii Algeriene Democratice și Populare, iar relațiile diplomatice au fost stabilite la 14 aprilie 1962, la nivel de ambasade, conduse de ambasadori rezidenți. Momentul aniversării diplomatice evocă recunoașterea de către România a independenței statului algerian, care a fost proclamat formal ulterior, la finalul procesului de decolonizare, la 5 iulie 1962.

Ambasada României la Alger a fost deschisă în 1963, iar primul ambasador român rezident în această țară a fost acreditat la 5 mai 1963. Republica Algeriană Democratică și Populară și-a deschis ambasada la București și a acreditat un ambasador rezident în anul 1982.

 

Sursa: Aniversarea a 60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Republica Algeriană Democratică și Populară