De mult timp, responsabilitatea socială corporativă a fost o cerință consolidată în mediul de afaceri și un angajament de capital în domeniul administrației publice. Construirea unei societăți mai bune implică garantarea dreptului la muncă pentru toți oamenii, pentru a evita decalajele sociale sau pentru a aprofunda în vulnerabilitatea celor cu un anumit tip de dizabilități sau cu un risc mai mare de excluziune socială. Depășirea acestei provocări presupune crearea unui model de contractare publică responsabilă, care să răspundă transformărilor, nevoilor și diversităților sociale care evoluează constant și care, așa cum este logic, se reflectă pe piața muncii.

Sunt multe modalități de promovare a acestui angajament și una, fundamentală, este dezvoltarea politicilor care vizează acele companii din sectorul al treilea care lucrează pentru și pentru inserția în muncă a persoanelor cu dizabilități sau cu risc de excluziune socială.