Nr. Crt.

CATEGORIE

Funcții cu comanda

Funcții fără comanda

minim

maxim

minim

maxim

1

Personal contractual

2.502

2.945

2

Ofițeri de politie

5.113

15.078

2.361

7.337

3

Agenți de politie

2.364

5.724

NOTA

* În valorile maxime ale veniturilor salariale nete, pot fi incluse si veniturile acordate in baza unor Hotărâri Judecătorești sau ca urmare a recalculării unor diferențe neacordate din lunile precedente.

Sursa: Lista cu veniturile salariale nete achitate personalului pentru luna martie 2022