Anunţ privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru ocuparea unui post de agent de poliție din specialitatea comunicații și tehnologia informațiilor (Biroul Asigurare Sistem Management Clădire din cadrul Direcției de Asigurare Logistică a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră)

Pentru candidații înscriși pentru postul vacant prevăzut la poziția 100:

NR. CRT.

C.U.I.

MOTIVUL RESPINGERII

 1.

202321

 lipsă anexă diplomă de bacalaureat (foaie matricolă)

2.

202259

lipsă consimțământ informat

3.

202258

lipsă consimțământ informat

Sursa: Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea unui post de agent de poliţie în specialitatea comunicaţii şi tehnologia informaţiei la D.A.L.