Lista legilor aplicate in Spania cu privire la drepturile si obligatiile cetatenilor romani.

Decretul Regal 240/2007 privind intrarea, libera circulaţie şi rezidenţa în Spania a cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European;

Ordinul PRE/1490/2012, din 9 iulie, prin care se stabilesc normele de aplicare a articolului 7 din Decretul Regal 240/2007 privind intrarea, libera circulaţie şi rezidenţa în Spania a cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European;

Legea nr. 20/2007 privind Statutul lucrătorului autonom în Spania

Legea nr. 45/1999 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul prestaţiilor transnaţionale de servicii

Decretul Regal 1/1995 – Statutul lucrătorului (Codul muncii) (Estatuto de los Trabajadores)
Legea 4/2000, legea străinilor ( Ley de Extranjeria)

Decretul Regal 2393/2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 4/2000

Legea nr. 31/1995, legea de prevenire a riscurilor de muncă în Spania

Decretul Regal 1192/2012, din 3 august, prin care se regularizează condiţia de asigurat şi beneficiar cu privire la asistenţa medicală acordată în Spania din fonduri publice, prin intermediul Sistemului Naţional de Sănătate

Instrucţiunile SGIE/1/2012 cu privire la aplicarea restricţiilor în cazul lucrătorilor români şi al membrilor de familie ai acestora; Anexa VII din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană (Libera circulaţie a persoanelor)

Instrucţiunile SGIE/3/2012 privind prelungirea şi în 2013 a Instrucţiunilor SGIE/1/2012 cu privire la aplicarea restricţiilor în cazul lucrătorilor români şi al membrilor de familie ai acestora.