Anunț privind transmiterea pașapoartelor prin Poșta irlandeză

  Pașapoartele întocmite la Secția Consulară Dublin pot fi trimise prin poșta irlandeză AN POST. În acest sens, recomandăm cetățenilor români să opteze pentru acest mod de transmitere, atât în contextul actual de pandemie Covid-19, cât și pentru operativitate – în viitor.
Vă transmitem mai jos procedura de urmat:
1. La data programării pentru depunerea cererii de obținere a pașaportului la Secția Consulară, la cererea scrisă a solicitanţilor, paşapoartele pot fi trimise prin poştă, sens în care solicitantul va depune un plic preplătit, tip mail bag(foto) cu timbru în valoare de 8,20 euro. Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic (de ex.: 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri etc.). În apropierea Ambasadei se află un Oficiu poștal, de unde puteți achiziționa plicuri și timbre (An Post 13 Baggot Street Upper, D04 Fw01).
2. Persoanele care doresc trimiterea pașaportului prin poștă și nu au cerut-o la momentul depunerii actelor(preluarii cererii de pașaport la ghișeu) vor urmări instrucțiunile:
Accesați pagina https://dublin.mae.ro/cauta-pasaport și introduceți datele. Dacă în urma căutării apare mesajul “pașaportul dvs. este disponibil”, vă puteți prezenta la un oficiu poștal AN POST, de unde trebuie să achiziționați:
Un plic mare obișnuit, pe care să aplicați un timbru potrivit care să acopere distanța de unde îl trimiteți, până la Ambasada Dublin.
În acest plic veți introduce:
a) un alt plic preplătit, tip mail bag(foto) cu timbru în valoare de 8,20 euro. Pe plic veți completă adresa dvs. exactă și completă unde să fie transmis pașaportul dvs. sau al copilului, în cazul în care ați solicitat pașaportul pentru minor, inclusiv codul poștal.
b) pașaportul anterior.
c) o coală de hârtie unde veți scrie, clar și citeț, următoarele:
– “Solicit trimiterea pașaportului prin poștă”;
– Numele dvs cu litere de tipar;
– Codul numeric personal(CNP);
– Semnătura și data.
Dacă solicitați trimiterea prin poștă a pașaportului pentru copil, veți indica numele complet al copilului și CNP-ul acestuia.
Introduceți în plicul mare: coala de hârtie cu datele precizate anterior, pașaportul anterior- dacă este cazul și plicul mic nesigilat, deja timbrat.
Sigilați plicul mare și transmiteți-l pe adresa Ambasadei: 26 Waterloo Road, Ballsbridge, Dublin 4, cod postal D04Y654.
Atenție!
Adulții și minorii cu vârsta peste 14 ani fac cererea în nume propriu.
Pentru minori sub 14 ani, cererea se trimite de către unul din părinți.
Toate operațiunile de mai sus se realizează pentru fiecare plic în parte.

Plicul va fi transmis și înmânat personal de către factorul poștal, pe bază de semnătură. În cazul în care nu sunteți găsit la adresa menționată pe plic, veți primi un aviz în vederea prezentării la Oficiul poștal.
În fotografia atașată regăsiți modelul plicului disponibil la Oficiile AN POST.
 

Sursa: Pașapoarte transmise prin poștă