Statele membre care au depus cerere de sprijin o vor primi în lunile următoare. Acestea suntBelgia, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Italia, Polonia, România și Slovacia.

Comisara pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Invadarea Ucrainei de cătreRusia a declanșat o criză umanitară fără precedent. Avem datoria să îi ajutăm pe cei care fug din calea războiului și caută siguranță în UE. Aceasta înseamnă acces la locuințe, educație, asistență medicală și locuri de muncă. Prin intermediul instrumentului de sprijin tehnic, Comisia Europeană sprijină statele membre să ofere acest ajutor fără probleme și rapid”.

Expertiza tehnică se furnizează în cadrul instrumentului de sprijin tehnic (IST), gestionat de Comisie. Acesta va sprijini statele membre în ceea ce privește: absorbția fondurilor UE în scopuri de primire și integrare, punerea în aplicare a Directivei privind protecția temporară, facilitarea recunoașterii calificărilor și diplomelor refugiaților ucraineni pentru a ușura intrarea acestora pe piața muncii din UE, adaptarea programei școlare la nevoile elevilor ucraineni, precum și  în ceea ce privește îmbunătățirea coordonării interministeriale.

La 21 martie 2022, în urma invadării Ucrainei de către Rusia, Comisia a lansat un apel specific, pentru a sprijini statele membre care primesc refugiați din Ucraina și care elimină treptat dependența lor de combustibilii fosili din Rusia. Cererile prezentate de statele membre au fost evaluate și aprobate de Comisie. Prin intermediul IST 2022, Comisia sprijină deja Croația, Danemarca, Finlanda, Grecia, Italia, Țările de Jos și Portugalia în cadrul proiectelor emblematice de sprijin „Integrarea resortisanților țărilor terțe în statele membre ale UE”.

Aceste proiecte îmbunătățesc capacitatea administrațiilor naționale de a furniza servicii de integrare favorabile incluziunii și eficace, de a contribui la păstrarea talentelor și de a facilita accesul resortisanților țărilor terțe pe piața forței de muncă. Sprijinul prin intermediul IST completează activitatea agențiilor UE, în special a Agenției Europene pentru Azil (EUAA) care este activă în Malta, Italia, Grecia, Spania, Cipru, România, Belgia, Letonia și Lituania, iar în curând va fi și în Cehia și Țările de Jos.

Sursa: Instrumentul de sprijin tehnic al Comisiei menit să ajute România și alte opt state membre să primească & să sprijine persoanele care fug din calea războiului din Ucraina