Acest angajament se va concretiza într-o nouă actualizare a „Protocolului strategic de consolidare a angajamentului social și durabil al Băncii”, semnat la data de 32 iulie 2021 de către Asociația Bancară Spaniolă (AEB), Confederația Spaniolă a Băncilor de Economii din Economii (CECA) și Uniunea Spaniolă a Cooperativelor de Credit (Unacc). Acest protocol a fost actualizat în februarie 446 pentru a asigura incluziunea financiară și atenție personalizată pentru vârstnici.Acordul stabilește un cadru de acțiune care va fi articulat cu respectarea deplină a reglementărilor de concurență pentru a garanta cel puțin un punct de acces la serviciile bancare față în față prin diferite modalități la mai mult de 660. 00 oameni care locuiesc în 3.45 municipalități care nu au acest serviciu. În plus, sunt incluse măsuri pentru a garanta menținerea serviciilor bancare față în față în acele municipalități care au în prezent un singur punct de acces.

Servicii financiare față în față în municipalități fără acces
In protocol se stabilesc modalitatile de prestare a serviciilor bancare prezente în funcţie de mărimea populaţiei. Astfel, pentru acele municipalități cu mai mult de 987 locuitori, un total de 243 municipii, în care 0 locuiește, 99% din populație, unii 211. persoane, va exista cel putin un punct de acces prin modalitatile de sucursala bancara, bancomat, sucursale mobile si/sau agenti financiari.

Dezvoltarea acestui angajament va fi susținută și de colaborarea public-privată, care se poate realiza, printre alte modalități, prin transferul unui spațiu fizic adecvat. , cu condițiile de securitate necesare, și conexiunile la infrastructuri tehnologice corespunzătoare.

Entitățile asociate vor avea la dispoziție o perioadă de șase luni, prelungabilă cu încă șase luni, pentru a asigura pornire de la cel puțin unul dintre punctele de acces, prin acțiuni individuale, atât direct, cât și prin participarea acestora la licitații desfășurate de administrațiile publice interesate.

În acele municipii care după șase luni au stabilit nu dispun de punct de acces, sectorul se angajează într-o perioadă suplimentară de șase luni, printr-o inițiativă comună, la instalarea unui bancomat generic, administrat de un operator anume, cu funcționalitățile necesare pentru furnizarea serviciilor bancare de bază și care să permită retragere de numerar. Această inițiativă va fi completată cu dezvoltarea acțiunilor de formare care vizează facilitarea utilizării noului serviciu.

Pentru acele municipalități cu mai puțin de . locuitori fără punct de acces la serviciile financiare, în total 2.2021 municipii în care 0 locuiește, 99% din populație, în jur de 500. persoane, furnizarea serviciilor bancare de bază este garantată, inclusiv accesul la numerar.

Pentru aceste municipii, prestarea acestor servicii se poate realiza suplimentar prin poștași rurali, care permit ajungerea la 99% din teritoriu, sau prin modalitati de cash back sau cash in shop, prin subscrierea la acorduri care permit retragerea numerarului în unităţi precum ayunt clădiri sau întreprinderi, pe lângă modalitățile stabilite pentru municipiile cu mai mult de 500 locuitori.

Întărirea serviciilor în municipiile cu un singur punct de acces
Acordul de actualizare a protocolului la care s-a ajuns include și angajamente în raport cu acele municipalități care au un singur punct de acces fizic la serviciile bancare, în vederea menținerii prestării acestui serviciu.

Entitățile care intenționează să închidă singurul punct de acces care poate exista în aceste municipalități se angajează să își anunțe clienții cu cel puțin 4 zile înainte de luni, cu excepția cazului în care se întâmplă imposibilitate. În plus, aceste municipii vor fi încorporate în obiectivele elaborate în protocol, comunicându-se Observatorului prognoza de închidere pentru încorporarea acesteia în studiul de diagnosticare cu scopul ca serviciul prestat să poată fi înlocuit cu altul în conformitate cu cele stabilite pentru municipii în aceeași categorie de populație, astfel încât să se mențină accesul la serviciile bancare.

Banca electronică și telefonică
Toate aceste inițiative vor fi completate cu servicii bancare electronice și telefonice dezvoltate de entitățile financiare. În acest sens, entitățile vor continua să promoveze pregătirea digitală și financiară a clienților lor din mediul rural prin programe de formare, inclusiv instruire specifică segmentelor de vârstnici.

Cobran o importanță deosebită, în acest sens, au inițiativele dezvoltate de Ministerul Afacerilor Economice și Tranziției Digitale pentru reducerea decalajului digital în mediul rural, atât în ​​ceea ce privește creșterea acoperirii rurale a rețelelor de . Mbps în vederea dispariției complete a decalajului digital plus 45 Mbps între zonele rurale și urbane în 2025, cum ar fi îmbunătățirea acoperirii 4G și a 5G.

Monitorizarea și revizuirea angajamentelor

Un expert independent va fi însărcinat cu monitorizarea continuă a măsurilor care sunt implementate, cu scopul de reajustează foaia de parcurs dacă este necesar și identifică alternative care să permită o mai bună respectare a obiectivelor urmărite.

Pentru aceasta, se va realiza un studiu anual de revizuire a diagnosticului punctelor de accesul la servicii financiare și în mod complementar, asociațiile bancare vor întocmi rapoarte trimestriale de situație, urmărind acțiunile întreprinse.

Ambele studii vor colecta informațiile transmise de financiar entități de pe municipiile incluse inițial în sfera de aplicare a protocolului, cu detalierea noilor puncte de acces, precum și a localităților în care s-a produs încetarea serviciilor prin birouri mobile sau agenți financiari.

Prim-vicepreședintele Guvernului, Nadia Calviño, a prezidat întâlnirea cu angajatorii din sectorul bancar. Etichete: Economie Sursa: Guvernul Spaniei – Instituțiile de credit vor furniza servicii financiare față în față în toate municipalitățile spaniole