«Copilul este o făptură a vieţii neîntinate, este o floare deschisă luminii, este un îndemn la simplitate şi frumuseţe. În el vorbeşte frântura de cer data omului o dată cu începutul. Copilul este un mare dar al vieţii noastre: aduce cu el inocenţa, drăgălăşenia şi bunătatea. Copilul îndulceşte viaţa noastră atât de amară; făptura sa mică, cu aripi la suflet, ne dă multe învăţăminte.

Un scriitor a spus: „Zâmbetul copilului este pentru mama ca o rugăciune pentru Dumnezeu.” În preajma copilului stăruie mereu o atmosferă de lumină şi frumuseţe. De aceea Iisus iubea atât de mult copiii, de aceea i-a arătat ca pe un simbol al creştinismului, lume nouă care pune preţ pe nevinovăţia îngerească, pe frăgezime şi sete de înţeles. „De nu vă faceţi la fel cu pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.” Le dorim din tot sufletul copiilor noştri acomodare rapidă şi un an bogat în împliniri şi satisfacţii personale şi familiale

Cu aceste cuvinte s-au încheiat duminică, 12 septembrie, Sfânta Liturghie şi rugăciunea pentru începutul noului an şcolar 2010-2011 în parohia noastră, zi plină de bucuria reîntâlnirii copiilor în generosul ambient al comunităţii, după ce mulţi dintre ei şi-au petrecut vacanţa în ţară, alături de bunici şi prieteni.

Mulţi copii s-au spovedit, s-au împărtăşit, au participat la agapa pregătită şi s-au bucurat din plin de vremea minunată şi de darurile primite.

Această activitate duhovnicească face parte din programul misionar parohial „Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu!” şi are ca scop pregătirea duhovnicească şi zidirea sufletească a copiilor din enorie.