hotarâre-nr-12-din-0403.2022-privind-acordarea-de-sprijin-si-asistenta-umanitara-de-catre-statul-român-cetatenilor-straini-sau-apatrizilor-aflati-în-situatii-deosebite