Guvernul a aprobat astăzi Decretul de restructurare a Centrului de Studii Juridice și Formare de Specialitate, prin care se creează un Sub- Direcția Generală, care, în funcție de directorul Centrului, va fi responsabilă de promovarea formării de primire și de formare continuă precum și de coordonarea activităților desfășurate în diferitele zone ale centrului: Zona de Studii și Formare a Administrației Justiției, Zona de Formare și Cercetare în Execuție Penală și zona Managementul Cunoștințelor

Centrul de Studii Juridice și Formare de Specialitate a fost înființat anul 1990 ca organism autonom de pe lângă Departamentul de Justiție pentru promovarea învățării, cercetării și cunoașterii în rândul tuturor profesioniștilor din domeniul justiției. În anul 2019, integrat tot în același Centru, a fost înființat Observatorul Catalan al Justiției în Violența Sexistă cu scopul de a înființa un forum de analiză, reflecție, dezbatere, participarea și propunerea de acțiune în chestiuni legate de violența de gen în Catalonia și eradicarea acesteia

Sursa: Guvernul restructurează Centrul de Studii Juridice și Formare Specială pentru a promova coordonarea între diferitele domenii de formare