#Spania – Ministerul Finanțelor și Funcției Publice a aprobat un Ordin de ministru prin care lansează un program de burse pentru oponenții de Corp și Barem ai Administrației Generale a Statului, cu care vor fi acoperite cheltuielile rezultate din pregătirea pentru probele selective.

Este o inițiativă dotată cu până la 7.000 de euro brut per solicitant, cu care urmărește să sprijine tinerii care doresc să-și dezvolte cariera profesională în sfera publică și care va servi la promovarea atragerii talentelor.

Acest plan, care va fi gestionat de Institutul Național de Administrație Publică (INAP), urmărește îmbunătățirea condițiilor de a face față opozițiilor a mii de solicitanți care nu au resursele sau timpul altora cu care concurează pentru a obține un post în Corpuri și cântare care necesită o pregătire îndelungată.

Resursele economice sunt esențiale pentru a accesa această pregătire completă și, din acest motiv, primul obiectiv al acestui program de burse este de a pune capăt limitării accesului la aceste cariere și organisme către cei care pleacă dintr-o poziție socioeconomică defavorizată și, odată cu aceasta, garantarea principiile egalității, meritului și capacității care guvernează accesul la Serviciul Public.

În acest fel, se asumă mandatul articolului 9.2 din Constituție, care obligă puterile publice să înlăture obstacole care împiedică sau împiedică condițiile de egalitate între indivizi.

Apel și cerințe
Apelul de acces la burse, care va fi publicat în curând, poate fi anual și va cuprinde numărul de burse convocate, Corpul și Baremele cărora le este adresată sau termenele limită de depunere a cererilor. În plus, vor fi incluse și criteriile de evaluare pentru acordarea ajutorului, documentația necesară pentru a le putea accesa și termenele de rezoluție.

Solicitările părților interesate trebuie transmise conform cerințelor stabilite în apel, acordând prioritate mijloacelor electronice. Pentru aceasta, va fi oferit un model de cerere care trebuie completat conform indicațiilor din baze.

În ceea ce privește cerințele, potențialii beneficiari pot să nu beneficieze de alte ajutoare sau subvenții în același scop, fie ele publice sau private, și trebuie să îndeplinească cerințele din ultimul apel de acces la Corpul sau Scara la care se aplică. În plus, vor trebui să studieze opoziţia sub conducerea unui centru de specialitate sau a unuia sau mai multor preparatori.

Sumele pot ajunge la 7.000 de euro brut într-o singură plată pentru beneficiari. În temeiul apelului se vor stabili sumele care vor fi oferite bursierilor în funcție de circumstanțele lor particulare, cum ar fi socio-economice sau de opoziție pe care aceștia se pregătesc să-și caute intrarea în Serviciul Public.

INAP va fi responsabil de monitorizarea procesului, care va gestiona cererile și va urmări beneficiarii burselor. De asemenea, va răspunde de sumele programului utilizând pentru acesta postul care îi corespunde în Bugetul General de Stat.

Material de studiu

Etichete: ajutoare Sursa: Guvernul Spaniei – Guvernul lansează un program de burse pentru adversari