Definiţiile termenilor uzuali din contractele de munca din Spania.

• Convenţia colectivă (Convenio Colectivo) = documentul elaborat în urma acordului dintre angajatori şi salariaţi, prin intermediul reprezentanţilor acestora (organizaţii patronale şi sindicate), prin care se stabilesc: salariile lucrătorilor în funcţie de categoria profesională din cadrul sectoarelor de activitate, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în relaţia lor cu angajatorul, programul de lucru, normele de protecţia muncii.
• Contractul de muncă (El Contrato de Trabajo) = acordul verbal sau scris dintre angajator şi angajat, prin care acesta din urmă se obligă să desfăşoare o activitate lucrativă determinată, în beneficiul angajatorului, în schimbul unui salariu.
• Ziua de muncă (Jornada Laboral) = numărul total de ore lucrate într-o zi, prevăzute în contractul individual de muncă în acord cu convenţia colectivă ce se aplică angajatorului respectiv. Limita maximă de ore lucrate într-o zi este 9, cu excepţia situaţiei în care convenţia colectivă prevede un orar diferit. Limita maximă a orelor de muncă efectivă pe săptămână este de 40 de ore.
• Lucrul de noapte (Trabajo Nocturno) = munca realizată în intervalul orar 2200-600 . Remuneraţia specifică în acest caz se stabileşte în convenţiile colective.
• Orele suplimentare (Las horas extraordinarias) = orele lucrate peste programul normal de lucru. Orele suplimentare se realizează în mod voluntar de către lucrător cu excepţia situaţiei în care s-a stabilit un compromis în acest sens în contractul de muncă. Orele suplimentare se compensează fie prin zile libere, fie prin acordarea unor sume băneşti.
• Salariul (Salario) = suma de bani cuvenită lucrătorului în schimbul prestării unei activităţi determinate. Este prevăzut un salariu de bază pentru fiecare categorie profesională. Salariul acordat angajatului nu poate fi mai mic decât salariul minim interprofesional stabilit de către Guvern pentru anul în curs pentru munca pe timp complet.
• Statul de plată = Documentul pe care este trecut salariul. Cuprinde următoarele elemente: -salariul de bază; -sporuri: de exemplu pentru vechime; -valoarea orelor suplimentare, sumele cuvenite
pentru transport, prime de producţie, întreţinere, gazdă, etc.; -alte elemente prevăzute în convenţia colectivă cese aplică angajatorului respectiv.
• Perioada de probă (Periodo de Prueba) = perioada în care lucrătorul desfăşoară activitate lucrativă la angajatorul respectiv, în care este testată aptitudinea în îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare postului. Trebuie menţionat faptul că pe durata perioadei de probă salariatul va contribui la sistemul de securitate socială. În cazul în care convenţia colectivă nu precizează nimic referitor la durata perioadei de probă, aceasta este de 6 luni pentru licenţiaţi şi de 2 luni pentru restul salariaţilor. Pentru lucrători necalificaţi (peones) și agricultori perioada de probă este de 15 zile.
• Calendarul de lucru (Calendario Laboral) = calendarul pe care îl realizeză firma în fiecare an şi în care sunt prevăzute programul de lucru şi distribuirea anuală a zilelor de lucru şi a celor de sărbătoare.
• Vacanţele (Vacaciones) = 30 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual plătit.
• Permisiile plătite (Permisos retribuidos)= situaţiile în care lucrătorul poate lipsi de la locul de muncă, dar este remunerat.

{loadposition publi-in-article}{jathumbnail off}