Ministerul Afacerilor Externe salută decizia guvernului Republicii Federale Germania de extindere a liberalizării pieţei muncii, începând cu 1 ianuarie 2012, pentru următoarele categorii de lucrători proveniţi din România şi Bulgaria: absolvenţi cu studii superioare, pentru activităţi corespunzătoare calificării lor; lucrători acceptaţi în sistemul de formare profesională în R.F. Germania şi lucrătorii sezonieri.

Germania a aplicat restricţii în domeniul accesului muncitorilor români şi bulgari pe piaţa germană a muncii, care, potrivit legislaţiei comunitare, pot fi aplicate pentru o perioadă de maximum 7 ani de la aderarea acestor ţări la UE, astfel că, în cazul României şi Bulgariei, limitările impuse pe piaţa muncii mai pot fi menţinute până cel mai târziu la 1 ianuarie 2014. Tratatul de aderare la UE prevede posibilitatea revizuirii restricţiilor impuse pe piaţa muncii până la 31 decembrie 2011, când ţările care încă menţin limitările trebuie să notifice Comisia Europeana în privinţa unei decizii.