Ambasadorul României în Germania, doamna Adriana Stănescu, a avut miercuri, 23 februarie 2022, o întrevedere cu dr. Lorenz Müller, directorul Parlamentului federal al Germaniei (Bundestag). În cadrul întrevederii au fost abordate teme legate de relația bilaterală româno-germană și posibilitățile de cooperare în plan parlamentar. A fost evidențiat faptul că aniversarea a 30 de ani de la semnarea Tratatului dintre România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa oferă prilejul intensificării și aprofundării relației bilaterale, dialogul la nivel parlamentar oferind oportunități importante de colaborare și cunoaștere reciprocă. A fost discutată inclusiv agenda vizitelor parlamentare planificate pentru anul în curs.

Sursa: Cooperarea parlamentară româno-germană