Călătoria în România, 7 februarie 2022

La data de 15 decembrie 2021, prin Ordonanța de urgență nr. 129, a fost aprobată implementarea formularului de localizare a pasagerului – Passenger Locator Form (PLF), ca document obligatoriu pentru accesul pe teritoriul României în contextul măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Astfel, începând cu data de 20 decembrie a.c., toate persoanele care călătoresc în România trebuie să completeze Formularul cu maximum 24 de ore anterior intrării pe teritoriul României sau în termen de 24 de ore de la trecerea frontierei.

Formularul Passenger Locator Form (PLF) poate fi accesat și completat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, care este disponibilă din data de 20 decembrie a.c.

Conform Hotărârii CNSU nr. 6 din data de 31.01.2022, se elimină încadrarea statelor în funcție de situația epidemiologică, în state verzi, galbene sau roșii.

Astfel, începând cu data de 1 februarie 2022, se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu prezintă unul dintre următoarele documente:

certificatul digital al UE privind COVID-19 (dovada administrării vaccinului, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 sau dovada testării negative RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun sau intrării pe teritoriul național, pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) sau

în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente compatibile cu aceste certificate, unul dintre următoarele documente : dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete ; dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară; dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Sunt exceptate de la măsura carantinei următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României:

a) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;

b) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării;

c) lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

d) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;

e) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane și se deplasează în interes profesional;

f) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;

g) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;

h) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;

i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

j) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;

k) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze în zona exclusivă economică a României;

l) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării.

Se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Măsura carantinei instituită cu privire la contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu se aplică persoanelor aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2.

Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză.

Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

 Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. Analiza este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică.

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Pentru informații suplimentare, utilizați următoarele numere de telefon:

•  Call center DSP Bucuresti 004 021 9462

•  Linia telefonică specială pentru informarea cetățenilor români aflați în afara țării 0040 213 202020

 

Sursa: INFORMAȚII ACTUALIZATE COVID-19