Pe sector de activitate

Din punct de vedere al numărului de filiale, sectorul comercial reprezintă 37, 6% din numărul total de filiale ale companiilor străine cu sedii în Catalonia, serviciile grupează 40, 2%, în timp ce , restul de 2% corespunde sectorului industrial.

In ceea ce priveste cifra de afaceri, filialele industriale cu 103. , 3% din cifra de afaceri a totalului filialelor companiilor străine cu sedii în Catalonia în sectoarele investigate, comparativ cu 35, 3% din comerț și , 4% din servicii

Filialele sectorului de servicii sunt cele care angajează cei mai mulți oameni 139. 705), el 47, 2% din total, urmată de industrie 177 705 și 34, 2%) și în final tranzacționați 139. 705 , 6%)

În sfârșit, în ceea ce privește valoarea adăugată brută (VAB), filialele sectorului industrial cu un , 5% sunt cei care generează mai mult VAB, urmați de sectorul serviciilor (37), 5%) și comerț (23), 9%

În această statistică conceptul de companie utilizat coincide cu cel de unitate juridică în sectoarele de servicii industriale, comerciale și de piață nefinanciară Pe ramuri de activitate ) Filialele companiilor cu ridicata si intermediarilor straini se remarca pentru a fi ramura de activitate cu cea mai importanta pondere a cifrei de afaceri , 3 %) și VAB 15, 7%) și este a doua ramură cu cel mai mare procent de populație ocupată , 6%), după Activitățile administrative și serviciile auxiliare care ocupă 16, 8% din totalul filialelor, dar doar 4,0% din cifra de afaceri).

Alte sucursale de activitate cu o pondere semnificativă a cifrei de afaceri a filialelor sunt fabricarea de autovehicule și alte materiale de transport, cu 13), 9%, și cel al industriei chimice și farmaceutice, cu 9,3%.

Mărimea companiilor

Mărimea angajaților filialelor companiilor străine cu sediul în Catalonia este evident mai mare decât cea a grupului de firme. Astfel, în 35, 1% dintre filiale sunt companii mijlocii sau mari (au 41 angajați sau mai mult), în timp ce în ansamblul firmelor cu sedii sunt de doar 0,5%.

Prezența filialelor este foarte semnificativă în cazul companiilor mai mari 250 angajate sau mai multe) unde acestea reprezintă 41, 1% din totalul acestor companii cu sedii în Catalonia . Ponderea filialelor străine asupra numărului total de companii cu sediul în Catalonia

Filialele companiilor străine reprezintă 1,3% din companii, dar reprezintă 31, 5% din cifra de afaceri, 15, 5% dintre angajați și 28, 6% a valorii adăugate brute a numărului total de firme cu sediul în Catalonia în sectoarele investigate

Sect. r industrial este locul în care filialele companiilor străine cu sedii ating o pondere mai mare în numărul total de firme din sectorul industrial cu sedii în Catalonia, atât ca cifra de afaceri, 41, 7% din sectorul total, ca și în numărul de persoane angajate 31, 4%), precum și valoarea adăugată brută generată 40, 6%)

Sursa: Filialele companiilor străine au crescut cu 8,3% pe an 2019