Pe 19 octombrie, la Universitatea Pompeu Fabra – Campus Comunicació-Poble Nou, Edificiul Roc Boronat – din Barcelona a avut actul de prezentare al noului canditat de Esquerra la preşedinţia Generalităţii din Catalunia, Joan Puigcercós.

Oriol Amorós, secretar pentru Imigraţie în cadrul Guvernului cataln, a făcut o scurtă prezentare a canditatului şi a specificat că „în acest moment generaţia de tineri imigranţi poate juca un rol important pentru viitorul Cataluniei. E bine să se ţină cont şi de ceea ce pot aporta ei, pentru că doar aşa se poate facilita integrarea lor, scopul final fiind acelaşi pentru toţi: o mai bună participare în proiectul comun al ţării de a depăşi dificultăţile actuale”.

La acest eveniment au fost invitate să participe comunităţile de imigranţi din Catalunia pentru că s-a dorit ca actul să fie şi un prilej la care cei prezenţi să poată lua parte la dezbatere şi să schimbe opinii în legătură cu alegerile care vor avea loc în scurt timp.