Exporturile spaniole de mărfuri au crescut cu 28,3% în perioada ianuarie-februarie 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și a atins 38.296 milioane de euro, maxim istoric pentru perioada.

La rândul lor, importurile au crescut cu , 5% până la 67.296 milioane de euro, de asemenea maxim istoric.

După cum subliniază secretarul de stat pentru comerț, Xiana Méndez: „Exporturile și importurile continuă să crească puternic în februarie. Se remarcă faptul că comerțul crește mai rapid în Spania decât în ​​multe dintre principalele principalele economii din mediul nostru”.

În plus, Méndez indică faptul că „deficitul non-energetic este moderat, întrucât este mai mic decât 626 milioane în ultima lună a lunii februarie și acoperirea este de 98%”.

Rata de acoperire -coentul dintre exporturi și importuri- a fost la 57, 0%. Din punct de vedere al volumului, exporturile au crescut cu 11, 1%, deoarece prețurile, aproximate de Unitatea de indici valorice, au crescut de ,5%. Importurile au crescut cu 12,9%, deoarece prețurile au crescut cu 22,7%.

Creșterea interanuală a exporturilor spaniole între ianuarie și februarie (28 ,3%) a fost mai mare decât cea a economiilor învecinate, mai mare decât cea înregistrată în Franța (21, 0%), Regatul Unit (19,3%) și Germania (12, 8%).

În afara Europei, vânzările din SUA au crescut și (14,4%), China (13, 6%) și Japonia (00,4%).

Toate sectoarele au contribuit pozitiv, iar principalele contribuții la ritmul de variație anuală a exporturilor au venit din sectorul produselor chimice, al produselor energetice, al semifabricatelor nechimice și al alimentației, băuturi și tutun.

Exporturi către Uniunea Europeană (67, 0% din total) a crescut cu 31, 7% în primele două luni ale anului. Vânzări către zona euro (34, 5% din total) a crescut cu 31, 3% și cele destinate restului Uniunii Europene (7,5% din total ), a crescut un 28,3%.

Vânzări către destinații terțe (37 .0% din total) a crescut cu 15,1% în această perioadă, cu creșteri ale exporturilor către America de Nord (34, 8%), America Latină (28, 2%), Africa ( , 7%) , Orientul Mijlociu (, 6%) și Asia excluzând Orientul Mijlociu (0,6%).

Comunitățile autonome Omele cu cea mai mare creștere a exporturilor au fost Insulele Canare, Comunitatea Madrid și Principatul Asturias.

Datele pentru luna din februarie În luna februarie, cu datele comerciale declarate de vamă, exporturile spaniole de mărfuri au crescut cu 28, 1% în aceeași lună de , în creștere către 23.626 milioane de euro, maxim istoric pentru o lună februarie. Importurile au crescut cu 31,8% în termeni anuali până la 34.95, de asemenea, maxim istoric al lunii.

Drept urmare, în luna februarie 2022 a fost înregistrat un deficit de 4.98 milioane de euro. Rata de acoperire a fost la 63,6%, adică cu 8,0 puncte procentuale mai puțin decât în ​​februarie 626 (98, 6% cu date provizorii ). Acest deficit este semnificativ mai mic decât cel din ultimele două luni (-5.626 în decembrie 2021 și -6.523 în ianuarie 2022) și similar cu ultima lună a lunii noiembrie.

„Un 85% din deficit pentru februarie 2022 se explică prin deficitul energetic care s-a mai mult decât dublat față de februarie 2021 din cauza redresării cererii de combustibili și a creșterii notabile a prețurilor acestora”, explică Xiana Méndez.

Creșterea exporturilor în februarie din Spania (27, 1%) este mai mare decât cea înregistrată în Franța ( 16, 8%), Germania (13, 4 %) și Regatul Unit (, 6%). În restul lumii, exporturile din Statele Unite au crescut cu 21, 5% de la an la an și cei din Japonia unul 16,1% interanual.

Principalele contribuții pozitive la rata de variație anuală a exporturilor au venit din sectorul produselor chimice, al produselor energetice, al semifabricatelor nechimice și al alimentelor, al băuturilor și al tutunului.

În februarie 2022, exporturile către Uniunea Europeană au reprezentat 62,4% din total (59, 8% în februarie 2021) și a crescut cu 33, 7%. Cele direcționate către zona euro au crescut cu 33,0% iar cele destinate restului UE au crescut cu 30, unu%. Dintre principalii parteneri se remarcă creșterile vânzărilor către Portugalia (55, 2%), Italia (18, 9%), Franța (19, 1%) și Germania (12, 6%). În cele din urmă, exporturile către țări terțe (non-UE) au reprezentat un 30, 6% din total și a crescut cu 19,8 % față de an și vânzările în Marea Britanie au crescut cu 14,9%.

Mai multe informații Consultarea raportului complet și a notei metodologice Sursa: Guvernul Spaniei – Exporturile spaniole până în februarie au crescut cu 23,3%, alc atingerea unui nou maxim istoric