Denumire contract finanțare

Număr și dată contract finanțare

Durată implementare contract finanțare

Valoare contract finanțare [euro]

Valoare contract finanțare [lei]

Număr și dată semnare contract

Valoare contract

Durată implementare contract/ act adițional

Euro

 fără TVA

Lei

fără TVA

ROFSIP2021OS5A02P02

– ”Echipamente necesare activităților operative de combatere a infracționalității transfrontaliere”

28/FSIP/

17.11.2021

12 de luni de la 17.11.2021

994.250,00

4.921.040,37

Contract

subsecvent 

nr.1/469

din

26.10.2022

67.186,68

332.540,50

de la data semnării contractului până la 17.11.2022 Obiectul contractului este reprezentat de Achiziție echipamente de monitorizare și supraveghere GPS, aferent proiectului din referință.

Sursa: Echipamente necesare activităților operative de combatere a infracționalității transfrontaliere