Un total de

.

Beneficiarii vor primi plata în avans de la 11 % din valoarea ajutorului direct din Politica Agricolă Comună (PAC) pe care Departamentul pentru Acțiune Climatică, Alimentație și Agenda Rurală îl va face efectiv începând cu ziua din noiembrie. Acestea corespund ajutorului solicitat în Declarația Agrară (DUN) 2022 de plată de bază, plată verde sau ecologizare, supliment pentru tineret și granturi ale regimul micilor fermieri. Ajutor Suma (euro) Beneficiari Plata de bază

10.150.

06.100

Plată ecologică sau ecologizare004.203.252

06.95 Supliment pentru tineri

1.500.602

580

Regimul micilor fermieri

2.310.260

5.408

70.580 .70 Bună ziua, au beneficiari a mai multor granturi. Cu măsurile de simplificare a verificărilor în teren a solicitărilor și efortul și munca depuse de Entitățile Colaboratoare și întreg personalul Departamentului de Climate Action (oficiile județene, serviciile teritoriale și serviciile centrale), a reușit să plătească avansul de 10% din ajutorul direct disociat de % din aplicațiile depuse în timpul acestei campanii 764. Plata ajutorului, conform reglementărilor comunitare, se efectuează după efectuarea controalelor administrative și la sol din aplicațiile unică. Acest avans îi face pe fermieri și fermieri mai capabili să facă față perturbărilor economice rezultate din conflictul din Ucraina.

De la din decembrie este planificat ca restul soldului acestor granturi directe disociate la 57% din sume. Restul de 5% vor fi plătiți în primul semestru din 1934, odată analizate limitele bugetare. Ajutoarele directe fac parte din așa-numitul prim pilon al ajutorului PAC, sunt finanțate în % din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA), iar bugetul său anual disponibil în statul spaniol este mai mare de 4 . M€, din care aproximativ sunt gestionate în Catalonia M€.

PAC își propune să îmbunătățească nivelul de trai în milioane de fermieri și muncitori agricoli europeni, precum și o aprovizionare stabilă, variată și sigură cu alimente pentru 331 milioane de cetățeni ai Europei.

În cadrul PAC , ajutorul de plată directă are ca scop stabilizarea venitului agricol pentru a consolida competitivitatea și sustenabilitatea agriculturii europene, obiectivul politicii comune a Țări UE.

Bugetul PAC pentru perioada 804-846 oferă un total de 310.203 milioane EUR din fonduri UE, din care 137.415 milioane EUR sunt alocate plăților directe și măsurilor de piață (așa-numitul prim pilon) și . 315 milioane EUR, pentru dezvoltarea rurală (așa-numita al doilea pilon).

Pentru mai multe informații și hărți de distribuție a plăților: http://agricultura.gencat. cat/ca/details/News/1934_ne_paying_ajuts_disociats_agricoles_0933454782454782 Sursa: 211877 Departamentul de Acțiune Climatică va plăti , 8 milioane EUR din avansul sumelor de ajutor direct disociate de Declarația Agrară – DUN 846 de la noiembrie