A fost publicat pe Gazeta oficiala decretul-lege din 14 ianuarie 2023, nr. 5 „Dispoziții urgente privind transparența prețului carburanților și întărirea competențelor de control ale Garantului pentru supravegherea prețurilor, precum și sprijinirea utilizării transportului public”.

Pe scurt, unele dintre măsurile cuprinse în prevedere:

Mai multe controale
Puteri consolidate pentru Garant pentru supravegherea prețurilor.
A înființat Comisia de avertizare timpurie pentru a detecta posibile încălcări.

Mai multă transparență
Pe lângă prețurile de vânzare ale combustibililor, operatorii centralelor vor trebui să afișeze și prețul mediu.
Întărirea sancțiunilor administrative în cazul încălcării obligațiilor privind comunicarea și publicitatea de preț.

Bonuri de combustibil
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, tichetele de combustibil pentru angajați, în valoare de până la 200 de euro, vor fi scutite de taxe.

Bonusuri pentru transportul public
Bonus de 60 EUR pentru persoanele cu venituri mai mici de 20.000 EUR pentru a plăti abonamentele pentru transportul public local și transportul feroviar.

Reducere automata a pretului
În cazul creșterii costului țițeiului, sterilizarea taxelor și reglarea automată a prețurilor combustibililor.

Sursa: Decret privind transparența prețurilor la carburanți