Ministerul Culturii și Sportului

Ministerul Culturii și Sportului a reunit diferite instituții legate de managementul, conservarea și restaurarea patrimoniului cultural cu scopul de a lucra la dezvoltarea unui !Cartea verde' pentru managementul durabil al patrimoniului cultural care servește drept ghid pentru sector.

) În acest fel, va fi să ofere sectorului un set de instrumente și recomandări care să permită managementului patrimoniului cultural să favorizeze dezvoltarea durabilă a teritoriilor prin participare socială, accesibilitate universală sau digitalizare, cu scopul de a contribui la eficiența economică, conservarea mediului și echitatea socială.

Grupul de lucru, convocat de Isaac Sastre, Director General Patrimoniu Cultural și Arte Plastice, este format din tehnicieni din cadrul Subdirecției Generale pt. Managementul și Coordonarea Bunurilor Culturale și Institutul Spaniol al Patrimoniului Cultural (IPCE), precum și reprezentanți ai Consiliului Internațional al Monumentelor și Siturilor (ICOMOS); Hispania Nostra; Platforma Asociațiilor Profesionale de Conservare-Restaurare din Spania (PAPCRE); Asociația Restauratorilor Conservatori din Spania (ACRE); Asociația Spaniolă a Societăților de Restaurare a Patrimoniului Istoric (ARESPA); Alianța peisajelor culturale ale patrimoniului mondial; Grupul Orașelor din Patrimoniul Mondial; Fundația Santa María la Real și AEICE Efficient Habitat Cluster.

Sursa: Guvernul Spaniei – Cultura și Sport convoacă un grup de lucru pentru promovarea managementului durabil al patrimoniului cultural