convorbire-telefonica-cu-presedintele-republicii-populare-democrate-algeria