Consiliul de Miniștri, reunit astăzi la 16. , la Palazzo Chigi, va examina următoarea ordine de zi:

– PROIECT DE LEGE: Ratificarea și executarea protocoale la Tratatul Atlanticului de Nord privind aderarea Republicii Finlanda și a Regatului Suediei întocmite la Bruxelles la 5 iulie 2022 (AFACERI EXTERNE ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ); – DECRET LEGISLATIV: Dispoziții suplimentare și corective ale decretului legislativ 28 februarie 2021, Nu. 00 în aplicarea articolului 5 din Legea din 8 august 2019 nr. 86, reorganizarea si reformarea prevederilor privind organismele sportive profesioniste precum si munca sportiva – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINTA – POLITICI DE MUNCA SI SOCIALE);

– DECRET AL PRESEDINTEI REPUBLICII: Modificari ale regulamentului pentru siguranta navigatiei si a vietii umane pe mare, la care se face referire in decretul Presedintelui Republicii 8 Noiembrie 2019, nr. 435 – EXAMEN FINAL (PRESEDINTA – INFRASTRUCTURA SI MOBILITATE DURABILA);

– DECRET AL PRESEDINTEI REPUBLICII: Disciplina registrului electronic unic si prevederi de simplificare privind sistarea circulatiei vehiculelor scoase din uz – EXAMEN FINAL (PRESEDINTA – DURABIL INFRASTRUCTURĂ ȘI MOBILITATE);

– LEGI REGIONALE;

– DIVERSE ȘI POSIBILE.

Sursa: Convocarea Consiliului de Miniștri nr. 86