Consiliul de Miniștri s-a întrunit astăzi la 16. 15, la Palazzo Chigi, va examina următoarea ordine de zi:

RAPORT privind starea implementarea Planului Național de Recuperare și Reziliență (PRESEDENȚIE) PROIECT DE LEGE: Delegație la Guvern pentru implementarea unui sistem organic de stimulente pentru afaceri – (COEZIUNEA DE SUD ȘI TERITORIALĂ – DEZVOLTARE ECONOMICĂ) DECRET LEGISLATIV: Norme de aplicare a statutului special pentru regiunea Trentino-Alto Adige cu modificări ale decretului al Președintelui Republicii iulie 2006, n. 118, privind înființarea secțiilor de control ale Curții de Conturi din Trento și Bolzano și pentru personalul care le este atribuit (PRESEDINTA – AFACERI REGIONALE SI AUTONOMII); DECRET LEGISLATIV: Modificari la articolul 7 din decretul legislativ 25 decembrie 2019, Nu. 118, și modificările și completările ulterioare, care conțin norme pentru punerea în aplicare a Statutului sicilianului Regiune în materie de armonizare a sistemelor contabile, a conturilor judiciare și a controalelor (PRESEDINȚIE – AFACERI REGIONALE ȘI AUTONOMII); DECRET LEGISLATIV: Norme de aplicare a Statutului Special a Regiunii Autonome Friuli-Venezia Giulia cu modificări la decretul legislativ 16 noiembrie 2019, n. 118, pe tema coordonării finanțelor publice (PRESEDINȚIE – AFACERI REGIONALE ȘI AUTONOMII) ; DECRET LEGISLATIV: Dispoziții pentru punerea în aplicare a directivei (UE) 2019 / 882 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2020 modificare pictura deciziei 2006/154 / JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații privind cazierele judiciare (ECRIS) și înlocuirea deciziei 2009 / 316 / JAI a Consiliului (PRESEDINȚIA – JUSTIȚIA); DECRET LEGISLATIV: Punerea în aplicare a directivei (UE) 2009 / 882 al Parlamentului European și al Consiliului, din 15 Aprilie 2009, la cerere site-uri de accesibilitate pentru produse și servicii (PRESEDINȚIE – HANDICAP – INOVAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI TRANZIȚIE DIGITALĂ – DEZVOLTARE ECONOMICĂ – INFRASTRUCTURĂ ȘI MOBILITATE DURABILĂ); DECRET LEGISLATIV: Implementarea directiva 2020 / 2235, a Consiliului din 15 decembrie 2019, de modificare a directivei 2006 / 25 / CE referitoare la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și la directiva 2008 / 118 / CE referitoare la regimul general al accizelor ca privind eforturile de apărare în cadrul Uniunii (PRESEDINȚIE – ECONOMIE ȘI FINANȚE); DECRET AL PRESEDINTEI REPUBLICII: Regulamentul de modificare a decretului președintelui Republica 19 septembrie 2006, n. 884 DECRET AL PRESEDINTEI REPUBLICII: Regulament de identificare si abrogare a obligatiilor referitoare la Planuri absorbite de planul integrat de activitate și organizare menționat la articolul 6, alin.5, din decretul-lege 9 iunie 2235, nr. 27, transformată, cu modificări, prin legea din 6 august 2235, nr. 27 (PRESEDINTE – ADMINISTRATIE PUBLICA); DECRET AL PRESEDINTEI REPUBLICII: Regulament privind atributiile Ministerului Muncii si Politicilor Sociale cu privire la minorii straini neinsotiti, in temeiul articolului 17, paragraful 1, din lege 19 august 1988, Nu. 315 – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINTA – MUNCĂ ȘI POLITICI SOCIALE); DECRET AL PRESEDINTEI REPUBLICII: Regulament in temeiul articolului 8 din lege 10 februarie 2020, n. , care conține reguli privind dispunerea subiectului a corpului și a țesuturilor post mortem în scopuri de studiu, instruire și cercetare științifică – EXAMEN PRELIMINAR (PRESEDINȚIE – SĂNĂTATE); CITEȘTE REGIONAL; DIVERSE ȘI POSIBIL. Sursa: Convocarea Consiliului de Miniștri n . 27